Söker du ett kompetent affärsystem som också kan anpassas?

Premium CRM & Order är ett omtyckt affärssystem som är skapat för att just kunna anpassas till många skiftande behov. Med FileMaker som bas är det enkelt att förändra systemet när din affärsverksamhet utvecklas. Systemet har tagits fram tillsammans med våra kunder under många år. Kunderna jobbar bland annat med fabriksproduktion och högteknologisk försäljning som ställer stora krav på flexibilitet på systemstödet. Naturligtvis kan du köra Premium CRM & Order precis som det är utan anpassningar också.
 • 1Desktop & Mobilt

  Kör MacOs, Windows och iOS (iPhone, iPad).

 • 2Upp till 100 användare

  CRM och orderdelen kan köpas separat för 1 upp till 100 användare

 • 3Byggt för FileMaker 14

  Systemet drar nytta av de senaste funktionerna i FileMaker 14

 • 4Drift & support ingår

  I priserna ingår drift och support av systemet

För priser och demonstration, ring Jan Book på 010 333 39 21

jan@premium.se

Testa även vår nya webbplats för mer information

CRM & Order
Funktioner

Premium CRM & Order innehåller en mängd funktioner. Här är några:

 • CRM, Företag, Personer, Att göra

  - Kategorisering av företag och personer.
  - Milestones på prospekt, för att mäta säljaktivitet.(1:a kontakt, presentation klar, offert mm.)
  - Möjlighet till att mäta speciella insatser av säljarna.
  - Värdera sannolikhet för affär och potentiellt värde av affär.
  - VBM, (Viktad bedömningsmodell). Värdera dina kunder, partnerers, prospekt och leverantörer mm på ett rationellt sätt.
  - Länkar till upplysningssidor, webbsidor och karta på företag.
  - Indelning av A, B och C kunder med automatik och manuellt.
  - Se försäljningsstatistik per kund. Omsättning per vecka, kvartal, år.
  - Se försäljningsstatistik per artikel. Omsättning i antal och belopp 3 senaste åren.
  - Starta samtal direkt i CRM. (förinställt på Skype, andra system möjliga)
  - Konkurrentbevakning.
  - Definiera egna mallar för brev, möten, protokoll som kan användas vid korrespondens.
  
- Lagra dokument direkt i databasen på företag, personer, projekt, order, händelser och avtal.
  
- Skapa ”Att göra" listor kopplade till företag, personer, avtal mm.
  - Beställ automatiska påminnelser på dina ”Att göra” som ligger framåt i tiden.
  
- Spara kommentarer på företag, personer och projekt med koll på vem som lagt in vad.
  
- Posthistorik. Håll koll på vem som ändrat datan i systemet.
  
- Behörighetssystem. Endast systemadministratören kan ändra grundinställningar.
  
- Spara de delar av systemet som du ofta jobbar med som genväg på din startmeny.
  
- Skicka en eller flera kontakter på person till din adressbok i dator eller telefon som ett vCard.
  
- Systemet mäter automatiskt användarnas aktiviteter i systemet.
  - Bjud in till kundträffar, marknadsevent mm via PHP kopplad webbportal där kunder kan anmäla sig.

 • Avtal, Projekt och Händelser (Aktiviteter)

  - Teckna och skriv ut kundavtal via avtalsdatas.
  - Avtala om priser.
  - Dynamisk struktur för individuella avtalsparagrafer.
  - Hantera nedlagd tid i projekt.
  - Relatera projekt till varandra.
  - Knyt personer och företag till projekt oberoende av varandra.
  - Lägg ut en projektkalender som andra kan prenumerera på via iCal.
  - Luddiga datum, jobba med projektdatum som är ungefärliga.
  - Knyt många aktiviteter (händelser) till ett projekt.
  - Knyt många personer till aktiv händelse.
  - Skriv mötesprotokoll och agendor i systemet.

 • Artiklar, Offert/Order, Leveranser, Faktura, Inköp, Lager

  - Ordrar, leveranser och fakturor följer ett logiskt flöde så att det är lätt att se status på affärstransaktionerna.
  - Direkt på offert- eller orderrad går det att se prissättningar från tidigare affärer. Gäller även inköp.
  
- Kunna backa status när det blir fel och kontrolllogik så att fel undviks proaktivt.
  - Försäljning till privatpersoner såväl som företag
  
- Hantera kreditspärrar, betaldagar.
  
- Hantera momssatser och försäljningskonton.
  
- Hantera lagernivåer och varna vid låga saldon.
  
- Hantera försäljningspris, återförsäljarpris och avtalspris. (Avtalspris knyts till företag)
  - Delleveranser.
  - Varna vid förfallna fakturor.
  
- Internationell försäljning, valutahantering.
  - Alla utskrifter på svenska eller engelska., Offert, order, plocksedel, följesedel, faktura, påminnelser och inköp
  - Korrekta fakturautskrifter enl skatteverket.
  - Möjlighet till koppling av avancerad priskalkylering.
  
- Inköp med koppling till låga lagernivåer eller eget val.

 • Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Bokföringsjornaler, Leverantörsfakturor, Bankgirofiler

  - Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Bokföringsjornaler, Leverantörsfakturor, Bankgirofiler
  
- Kundreskontra med bokning av kundfodringar.
  
- Hantering av valutavinster/förluster.
  
- Hantering av ränteskulder på förfallna fakturor.
  - Import av bankgirofiler för inbetalningar.
  
- Automatisk matchning av Fakturor med OCR nummer eller fakturanr.
  
- Betalning med kassarabatt.
  - Intrastatrapport.
  
- Bokföringsjournaler av enskilda fakturor eller batcher.
  - Inventeringsrutin .
  - Leverantörsfakturor med möjlighet till attestsystem.
  
- Leverantörsreskontra med bokning av leverantörsskulder.
  
- Betalning av leverantörsskulder i batch till bankgirot.
  - Reskontraavstämning för specifik dag.

 • Iphone & Ipad

  Företag, personer och projekt kan hanteras mobilt
  
- Ring kontakter från iphone direkt i systemet.
  
- Mejla kontakter direkt från Iphone eller Ipad.
  - Lägg in tidrapporter via mobil.
  - Lägg in ordrar via mobil.
  - Fotografera och lägg in leverantörsfakturor via mobil.
  - Fotografera och lägg in övriga kvitton och underlag via mobil.
  - Lägg in till åtgärdslista via mobil.

Bilder

”Meny”

”Meny”

”Företag”

”Företag”

”Order”

”Order”

”Orderkort”

”Orderkort”