Kort om Premium System

Företaget har sin grund i mitt intresse för databaslösningar. Jag arbetade med att bygga lösningar som anställd på ett företag som sålde datorer. Varje gång som jag löst ett svårt problem och ville berätta för alla omkring mig så var det ingen som förstod skönheten i lösningen och vilka möjligheter som uppstod.

Genom att starta ett företag som håller på med utveckling av databassystem fick jag en mängd kollegor som själva brinner för databassystem och problemlösning. Företaget fick heta Premium System. Till en början var Premium System ett dotterbolag till en liten koncern där det fanns många möjligheter att få kontakt med kunder i samband med försäljning av datorutrustning. Efter ett tag försvann försvann kopplingen till de andra bolagen och Premium System blev ett självständigt bolag som bara ägdes av mig.

Gradvis byggde jag och mina anställda upp ett bolag som utvecklar kundanpassade databassystem till företag i Göteborg med omnejd.

Kort om Premium Software

Under 2013 startade vi systerbolaget Premium Software.
Affärsidén kompletterar vårt kunderbjudande med försäljning av färdiga grundmoduler alla byggda med FileMaker.
Med en grundmodul från Premium Software erhålls ett näst intill färdigt system som är redo att anpassas vidare i kundens verksamhet.
På så sätt sparas hundratals mantimmar för kunden och vi kan fokusera all tid för att vara behjälpliga i kundens unika affärsprocess.

Gemensamt för alla grundmoduler är att de innehåller saker som man kanske först inte tänker på med ett välfungerande system.
Med det avses funktioner såsom användarhantering, systemlogg, systeminställningar och annat som bara skall fungera under ytan.
På Premium finns genom åren lång erfarenhet i hur systemen skall vara grundlagda för ett välfungerande affärssystem.

De flesta av av grundmodulerna från Premium Software säljs med drift och support vilket är ett för oss växande affärsområde.
FileMaker fungerar idag utmärkt att köra driftsatt som en molntjänst och allt fler kunder kör våra system och moduler som en ren tjänst.

Social kompetens och affärsutveckling

En utvecklare på Premium System måste inte bara besitta omfattande kunskaper och FileMaker och datorlösningar i allmänhet. Väldigt ofta i vårt arbete måste vi genomföra analyser av våra kunders affärsprocesser. I vissa fall måste vi inte bara bygga ett system utan också hjälpa kunden att förändra sitt sätt att arbeta. Detta gör att vi måste etablera en bra förtroendefull och långsiktigt relation med våra kunder. Utvecklaren måste med andra ord ha enväl utvecklad social kompetens som gör att det möjligt att prata om kundens kärnverksamhet samtidigt som man är ödmjuk i förhållande till kundens


Vi är certifierade FileMaker 15 utvecklare

Vi är Platinum Member i FileMaker Buisness AllianceVi är certifierade utvecklare i FileMaker 11

Vi är certifierade utvecklare i FileMaker 9

Vi är certifierade utvecklare i FileMaker 8

Vi är certifierade utvecklare i FileMaker 7


Certifikat och FBA Partner

I över ett decennium har Premium System varit professionell partner med FileMaker dels genom Platinum-medlemskap i FileMaker Business Alliance och dels genom att vara flera utvcklare som varje år certifierar sig och därigenom visar sin erfarenhet och kunskap.
Som bevis på detta har Premium tilldelats diplomet FileMaker DecadeProfessional. Vi är glada för alla certifikat och diplom vi fått eftersom vi anser att det är ett tecken på att FileMaker Inc tycker vi är bra på det vi gör. Vi hoppas självklart att ni tycker det samma!