Premiums tjänster

Utveckling


Premium System har idag ett tiotal anställda som arbetar som konsulter. De arbetar med FileMaker, PHP, SQL och en del andra verktyg. Det finns ett antal specialområden som man kan bli duktig i. Några personer arbetar med att ta fram internetlösningar med hjälp av PHP. Kunden får då möjlighet att skräddarsy sin webblösning med egen grafisk form och med all den funktionalitet som PHP erbjuder. Med kopplingen till FileMaker får kunden en kraftfull backoffice-lösning och samtidigt en snabb och belastningstålig webblösning.

Läs mer

Utbildning


Vi erbjuder utbildning i FileMaker Pro. Det finns allt från enkla grundkurser i FileMaker till avancerade kurser med FileMaker och PHP. Det finns till och med kurser för den som skulle vilja bli certifierad utvecklare själv.

Utbildningen sker i grupper som inte är fler än 8 personer. Alla deltagare får tillgång till en bärbar dator för att själv kunna träna sig på olika moment. Den som vill kan givetvis ta med sig sin egen dator på utbildningen.

Läs mer

Drift


För många företag är det ett problem att upprätthålla en trygg och säker driftsmiljö för de egna databaserna. Vi erbjuder våra kunder en möjlighet att hosta sina databaser på våra servrar. Här finns redan ett välfungerande skydd i form av brandväggar och fungerande säkerhetskopiering. För många större organisationer finns det ibland andra skäl att köpa tjänsten databashosting. Det kan exempelvis vara svårt att få öppnat portar i stora centrala brandväggar på grund av en säkerhetspolicy. Då kan det vara lättare att nå databaserna när de finns på Premium System..

Läs mer