Utveckling

En kort historik

Premium System har utvecklat databaslösningar för företag sedan 1998. Vi söker företag som har behov av att utveckla kundanpassade system där det går att förändra och förbättra de flesta delarna i systemet beroende på kundens verksamhet.

Systemering

Vi börjar oftast med att analysera våra kunders behov genom att göra en förstudie och genomföra en systemering. Då sätter vi oss ner och går igenom informationsflödet på företaget och försöker se vad som behöver göras. Detta är det kanske viktigaste steget för att kunna bygga upp en bra databaslösning för kunden.

Kopplingar till internet

Från början utvecklade vi enbart databaslösningar i FileMaker men efter några år kom önskemålen om kopplingar till internet. Efter en del tester kom vi fram till att vi skulle använda programspråket PHP för att bygga kundanpassade databaslösningar. Idag finns det många intressanta tekniker för att koppla ihop FileMaker med PHP-lösningar.

Mobila lösningar

När FileMaker Inc. lanserade FileMaker Go 2010 öppnades marknaden för mobila lösningar med FileMaker som verktyg. Numera bygger Premium System allt oftare en mobil koppling till de databaslösningar som vi levererar. FileMaker Go går att köra på iPod, iPhone och iPad.