/, Premium System/Anpassat ordersystem med EDI koppling mot dagligvaruhandel

Anpassat ordersystem med EDI koppling mot dagligvaruhandel

Premium Software har på rekordtid levererat ett anpassat ordersystem som klarar EDI-flöden mot dagligvaruhandeln.

Att koppla sitt affärssystem via EDI mot dagligvaruhandeln är vanligtvis förknippat med långa ledtider och dyr integration. Så inte fallet denna gång.

– Den största delen av tiden la vi på anpassningar av affärsprocessen i systemet så att det skulle passa både matfabrikens och ICAs behov för ett rationellt flöde. Själva EDI-formatet var sedan en liten del, säger Jan Book, VD på Premium Software.

Premium Softwares affärsidé bygger på att till låg kostnad försälja grundsystem (CRM&Order) som sedan enkelt kan anpassas för varje kunds behov.

På 2 veckor från ordertillfället levererade Premium Software ett fungerande affärssystem som klarar fabrikens behov och ICAs Butikspacksflöde via EDI. Systemet är även förberett för ett representantorderflöde.

Systemet hanterar via EDI:
Ordermottagning, Orderbekräftelse, Leveransavisering och Samfakturering.

Kollietiketter med streckkoder för SSCC-numrering skapas direkt inne i affärssystemet. Även hållbarhetsetiketter för kortidslagring kan också skapas .

Leveransen har skett i samarbete mellan ICA Sverige, EDI-Solutions och Premium Software.

Läs gärna mer om våra lösningar på cSalt.se

För mer information kontakta
Jan Book, Premium Software AB, jan@premium.se, tel 0708-919171

2015-10-13T10:53:11+00:00