//Premium Affärssystem
Premium Affärssystem2018-11-07T14:16:07+00:00

Premium Affärssystem

Tänk dig ett komplett affärssystem där kundhantering, försäljning och leveranser sker helt utifrån dina krav. Vi har lösningen som gör det möjligt utan grundinvesteringen blir för stor.
Systemet har tagits fram tillsammans med våra kunder under många år. Kunderna jobbar bland annat med fabriksproduktion och högteknologisk försäljning som ställer stora krav på flexibilitet i systemstödet.
Anpassningarna kan gälla allt från EDI flöden inom dagligvaruhandeln till avancerad produktkalkylering för teknisk försäljning.
Möjligheterna att på kort tid anpassa affärssystemet till din försäljning kommer att förvåna dig.
Naturligtvis kan du köra affärssystemet precis som det är utan anpassningar också.

Premium Affärssystem 

För mer info och demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

Klicka här för priser
Kunderna gillar våra nya detaljerade specifikationer på vad vi kommer att producera i fabriken för deras räkning.
Mikael Kwarnmark, VD, Cogra Pro AB

Ordning och reda

Även de mest avancerade systemen skall vara lättanvända

Premiums Affärssystem är ett omtyckt system. Det är skapat med utgångspunkt att vara flexibelt för din verksamhets krav. Med FileMaker som bas är systemet enkelt att använda och det är enkelt att förändra systemet när din affärsverksamhet utvecklas.
Vill du koppla på en partneryta för dina kunder att själva beställa på är detta inga problem via vår webbdirect teknik.
Kopplar du till vår modul Mobile Inspector kan säljare agera på fältet helt utan koppling till internet istället för att jobba online.
Allting är sökbart överallt kors och tvärs vilket gör det lätt att hitta informationen även när datamängden är mycket stor.
Med enkel struktur skapas god överblick på status oavsett om det gäller en order, faktura eller ett inköp.

Här nedan har vi listat ett urval av de hundratals funktioner som är standard i Premiums Affärssystem

– Kategorisering av företag och personer.
– Milestones på prospekt, för att mäta säljaktivitet.(1:a kontakt, presentation klar, offert mm.)
– Möjlighet till att mäta speciella insatser av säljarna.
– Värdera sannolikhet för affär och potentiellt värde av affär.
– VBM, (Viktad bedömningsmodell). Värdera dina kunder, partnerers, prospekt och leverantörer mm på ett rationellt sätt.
– Länkar till upplysningssidor, webbsidor och karta på företag.
– Indelning av A, B och C kunder med automatik och manuellt.
– Se försäljningsstatistik per kund. Omsättning per vecka, kvartal, år.
– Starta samtal direkt i CRM. (förinställt på Skype, andra system möjliga)
– Konkurrentbevakning.
– Definiera egna mallar för brev, möten, protokoll som kan användas vid korrespondens.
– Lagra dokument direkt i databasen på företag, personer, projekt, order, händelser och avtal.
– Skapa ”Att göra” listor kopplade till företag, personer, avtal mm.
– Beställ automatiska påminnelser på dina ”Att göra” som ligger framåt i tiden.
– Spara kommentarer på företag, personer och projekt med koll på vem som lagt in vad.
– Posthistorik. Håll koll på vem som ändrat datan i systemet.
– Behörighetssystem. Endast systemadministratören kan ändra grundinställningar.
– Spara de delar av systemet som du ofta jobbar med som genväg på din startmeny.
– Skicka en eller flera kontakter på person till din adressbok i dator eller telefon som ett vCard.
– Systemet mäter automatiskt användarnas aktiviteter i systemet.
– Möjlighet till kundträffar, marknadsevent mm via PHP kopplad webbportal där kunder kan anmäla sig.

– Flera artikelnr möjliga i valfri längd.
– Produkttexter på Svenska och Engelska, Fler språk kan läggas till
– Koppla bilder och annan data till produktkatalog och webbshop
– Hantera stafflade priser
– Skapa strukturartiklar, sammansatta artiklar som i sin tur består av flera artiklar
– skriv ut prislistor.
– Hantera Försäljningspris och ÅF pris i flera valutor.
– Hantera produkts momssats samt inköps och försäljningskonton.
– Hantera försäljningspriser i flera valutor
– Valutahantering. Lås till en viss valuta och kurs.
– Koppla leverantör och leverantörens uppgifter om artikel.
– Hantera ev EAN kod, tullstatnr, ursprungsland mm
– Hantera vikt, ev mått, förpackningstyp mm
– Lagerhantering (antal i lager, på order, under inköp, tillgängligt antal )
– Lagerplats
– Inventering
– Automatisk kalkyl av lagervärde
– Se försäljningsstatistik per artikel. Omsättning i antal och belopp 3 senaste åren.
– Visa orderrader, lagertransaktioner försäljning och inköp. Hur mycket har vi sålt och till vem.
– Visa varor med lågt lagersaldo och starta inköp
– Lagra minsta antal inköp

– Försäljning till privatpersoner såväl som företag
– Möjlighet till separat postadress, leveransadress och fakturaadress
– Hantera kreditspärrar, betaldagar, generell rabatt
– Separat offert och Orderregister. Möjligt att konvertera offert till order
– Möjlighet att duplicera order
– Ordrar, leveranser och fakturor följer ett logiskt statusflöde så att det är lätt att följa vad som hänt
– Direkt på offert- eller orderrad går det att se prissättningar från tidigare affärer. Gäller även inköp
– Hantera offert och order av strukturartiklar. Dessa kan i valfritt steg splittas up i sina ingående artiklar.
– Hantera försäljningspris, återförsäljarpris och avtalspris. (Avtalspris knyts till företag)
– Direkt på på offert- eller orderrad går det satt se om det finns staplade priser eller avtalspriser
– Kunna backa status när det blir fel och kontrolllogik så att fel undviks proaktivt
– Hantera momssatser och försäljningskonton
– Hantera lagernivåer och varna vid låga saldon
– Orderhuvud med godsmärke, Ordernr kund, Leveransvillkor, Leveranssätt mm
– Varna vid förfallna fakturor, visa utestående belopp på kund och varna för kreditstopp
– Internationell försäljning i SEK eller annan valuta
– Proforma faktura
– Utskrifter via papper,  PDF eller mejl
– Alla utskrifter på svenska eller engelska
– Möjlighet till koppling av avancerad priskalkylering

– Möjligt att söka vad som kan leverera nu
– Plocklistor, Skapa löpande plocklistor på det som återstår
– Delleveranser
– Systemet kontrollerar automatisk att alla orderrader innehåller obligatorisk data innan leverans.
– Separat leveransregister som lagrar ev speditörsinfo, batchnr/ serienr eller annat
-Varna om kreditgräns överskriden eller om obetalda fakturor finns.
– Utskrifter via papper, PDF eller mejl
– Korrekta fakturautskrifter enl skatteverket.
Möjlighet till OCR-rutin för fakturor
– Krediteringsrutin
– Låsning av order och faktura efter fullgjord leverans och fakturering
– Inköp med koppling till låga lagernivåer eller eget val
– Leverantörsreskontra, Kundreskontra, Bokföringsjornaler, Leverantörsfakturor, Bankgirofiler
– Kundreskontra med bokning av kundfodringar
– Hantering av valutavinster/förluster
– Hantering av ränteskulder på förfallna fakturor
– Import av bankgirofiler för inbetalningar
– Automatisk matchning av Fakturor med OCR nummer eller fakturanr.
– Betalning med kassarabatt
– Intrastatrapport
– Bokföringsjournaler av enskilda fakturor eller batcher
– Leverantörsfakturor med möjlighet till attestsystem.
– Leverantörsreskontra med bokning av leverantörsskulder
– Betalning av leverantörsskulder i batch till bankgirot
– Reskontraavstämning för specifik dag
– Möjlighet att koppla till bokföringsprogram
Företag, personer och projekt kan hanteras mobilt
– Ring kontakter från iphone direkt i systemet
– Mejla kontakter direkt från Iphone eller Ipad
– Lägg in tidrapporter via mobil
– Lägg in ordrar via mobil
– Fotografera och lägg in leverantörsfakturor via mobil
– Fotografera och lägg in övriga kvitton och underlag via mobil
– Lägg in till åtgärdslista via mobil