//Projekthantering – på dina villkor
Projekthantering – på dina villkor2018-11-07T14:17:10+00:00

Projekthantering med anpassning till ditt arbetsflöde

När många projekt är i luften med olika intressenter inblandade är det lätt att tappa kontrollen utan ett bra systemstöd. En växande skara kunder har valt Premium Projekthantering för sin projektadministration.
Sitter din arbetsgrupp med flera Exceldokument för att hålla ihop vad som är gjort och vad som återstår?
Har det varit svårt att hitta ett passande systemstöd?
Då är det dags att titta närmare på Premium Projekt.

För mer info och demonstration

Ring Jan Book på 070-891 91 71

Klicka här för priser

med Premium projekt kan entreprenören starta en “ÄTA” via sin mobil som automatiskt flaggas för beställaren och oss som projektledare.

Marcus Larsson, ML Projektledning

Premium Projekt löser flera administrativa problemställningar

Med Premium Projekt kan förberedelserna börja långt innan projektet är tidsbestämt. Det går att planera både i grova termer av år och månader men också i detalj från ett datum till ett annat.
I projektet kopplar vi företag och personer med sina respektive roller i just detta projektet.
Via projektöversikten får man en snabb överblick på status i projektet och alla kopplade aktiviter.
Om aktiviteterna har kopplad ekonomi kan vi se sammanställningen över upparbetade kostnader i projektet.

Partnerwebben som är inbyggd i Premium Projekt gör att samarbetspartners kan nå delar av systemet via webben. Exempelvis kanske en entreprenör skall kunna starta en ÄTA ute i fält på det projekt han är satt som medlem i.
I ett annat fall kanske en aktivitet leder till en beställning som kräver att leverantören svara på en beställning via webben. Exemplen på användning är många.

Löpande måste arbetsgruppen avrapportera hur arbetet fortskrider vilket naturligtvis är inbyggt i Premium projekt.
Flera färdiga rapporter finns i den inbyggda rapportgeneratorn. Det går också enkelt att skapa skräddarsydda rapporter.

Avancerad projektadministration

Oavsett om det heter projekt, arbetsorder, aktiviteter, ÄTA, beställningar är det din terminologi som får styra och vi kan enkelt förändra de beroenden som skall gälla för din verksamhet.

Kanske har ett projekt kopplade aktiviter som i sin tur kopplas till beställningar som skall utföras. I ett annat fall håller projektet ihop ett antal arbetsordrar som skall utföras för att kunna stänga projektet.

Projekt skapar vanligtvis mängder av information och att göra listor som i sin tur är knutna till olika ansvariga. När medarbetare blir sjuka eller förhindrade måste alla bollar som är i luften enkelt kunna tas över av andra medarbetare. Detta löser Premium Projekt. Kontakten med alla projektets inblandade parter är viktig. Många olika organisationer och dess medarbetare behöver vara med i processen. Vad har kommunicerats av vem och till vilka är lätt att hålla reda på. För att behålla full kontroll på projektets kopplade dokument är en effektiv dokumenthantering också viktig. Projekt kan innehålla känslig information och avtal. Med Premium Projekt är det enkelt att styra vem som skall få se och ändra lagrade dokument i systemet. Alla projekt får en status som talar om hur långt ett projekt har kommit. De projekt som är publika kan enkelt publiceras i en evenemangskalender på webben. Flödet hjälper organisationen att lätt kommunicera vad som ”finns i pipen” och vad som är klart.

Här är några argument för Premium Projekt, många fler finns…

  • Partnerwebben möjliggör åtkomst för andra utanför företaget

  • Precis allting är sökbart överallt i systemet

  • Möjligt att köra systemet i iPhone och iPad

  • Koppla obegränsat med dokument till projekt & andra register

  • Projektrapporter i en mängd olika format

  • Det är ditt arbetsflöde som styr vad saker skall heta och dess beroenden

  • Enkelt att förändra och koppla till andra system, tex våra övriga moduler

  • Spårbara ändringar och dokumentation i projektet hjälper till att hålla koll på vad som ändrats

  • Avancerade säkerhetsfunktioner för att skydda din data