Micael Larsson, Abesiktning

Abesiktning skapar riskanalyser med Premium

Tjänster

Abesiktning AB hjälper byggherrar och entreprenörer med frågor som rör omgivningspåverkan i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Abesiktning utför allt från riskanalyser, syneförrättning, provtryckning och sättningskontroll. Det kan vara olika miljömätningar som tex vibrationsmätning och bullermätning. Man har även sprängrådgivning och skadeutredning. Företaget har flera specialister inom området och över 40 års erfarenhet i dessa frågor.

Sedan 2014 gör Abesiktning sina riskanalyser och rapporter med ett specialanpassad version av Premiums Mobile inspector kallad RASK. Systemet har utvecklats med företaget och är idag en viktig del i besiktningsprocessen.

Med riskanalysen bistår man med en professionell bedömning av den påverkan som bygg- eller markprojektet förorsakar på omgivningen. Efter riskanalysen skapas en rapport i Premium som tar fram information om maximala vibrationsvärden för olika byggnader och anläggningar samt annan vibrationskänslig utrustning. Riskanalysen belyser även behov av ytterligare bevakning/uppföljning och fungerar som ett kontrollprogram avseende vibrationsalstrande markarbeten.

 

Om systemet

– Vi sparar idag väldigt mycket tid när vi gör våra riskanalyser via iPad, säger Micael Larsson, IT-ansvarig på Abesiktning.

Med iPaden görs kalkylering av tillåtna gränsvärden automatiskt för olika byggnader och vi fotodokumenterar samtidigt alla byggnader i appen. Sedan får vi protokollet direkt från systemet automatiskt. Detta var tidigare ett mycket tidskrävande jobb där vi på kontoret skulle sätta samman inventeringen, berättar Micael.

Genom att utföra en professionell fastighetsbesiktning kan man bedöma om eventuella förändringar faktiskt uppstått under byggtiden och av byggprojektets vibrationer. Skador kan tillkomma av andra skäl och dessutom finnas där redan innan. Här tar vidare arbeten vid där Abesiktning erbjuder en rad tjänster för besiktning och provtagning ute i fält. Här används också systemet RASK med iPads.

– Vi får väldigt bra ordning och reda vid planering och utförandet av besiktningar, säger Micael.

Vi genomför uppdragen enligt företagets kvalitets- och miljösystem, och företaget är certifierat enligt kraven i den svenska kvalitetssäkringsstandarden SS - ISO 9001 och SS - ISO 14001. Med RASK har vi fått god överblick även hur långt vi kommit i ett projekt och när vi kan debitera kunden samt att dokumentationen är i linje med våra certifieringskrav.

Artikel

07 August 2022