Mönsterkortsproduktion med Premium

Cogras mönsterkortsfabrik använder Premium ERP

I Älvängen tre mil norr om Göteborg ligger Cogra där man tillverkar avancerade mönsterkort sedan 1996. Produktionen sker med en modern och högteknologisk maskinpark och leveranstiderna är så korta som 8 timmar från order till färdigt kort.

 

Bakgrund

Cogra var i behov av ett anpassningsbart affärssystem med helintegrerad bokföring. Bland de unika processerna är tex att kunna beräkna vad ett mönsterkort faktiskt kostar att producera i olika volymer och storlekar.

Fabriken behövde också en mer tidsbesparande priskalkylering både internt och för kundförfrågningar via webb.

 

Flexibelt system

Med Premium ERP, en flexibel och justerbar plattform, byggd på FileMaker går det nu att ha full kontroll på vad varje producerat kort faktiskt kostar när det passerar genom Cogras fabrik. Utöver priskalkyleringen finns även funktioner för lagerhantering, spårbarhet, Impedansberäkning och många andra tekniska funktioner. Projektet har genomförts med Agil utvecklingsmetodik där små steg och täta avstämningar mellan kund och leverantör säkerställer att systemets funktioner lever upp till förväntningarna och håller snäva projektramar.

Efter flera år med ett anpassat systemstöd från Premium och bokföring i Fortnox har Cogra en stabil plattform som fortsätter att växa med företaget. I takt med att nya förändringar kommer är det enkelt att justera systemet för de nya utmaningarna.

Artikel

16 April 2022