Fotograf: Magnus Hallberg

Göteborgs 400-års jubileum

Göteborg 400 år

Att skapa ett evenemang för att fira Göteborgs 400-års jubileum

Staden Göteborg fyllde 400 år under 2021 men på grund av pandemin så firar staden med sina innevånare under 2023. Det är en stor uppgift att skapa evenemang för hela Göteborg. Hos Göteborg & Co bildades en grupp som skulle få firandet att bli verklighet. Under många år var det något som låg långt in i framtiden, men till slut närmade sig tiden där man rent praktiskt måste börja arbeta med innehållet i firandet. Eftersom Square Moon är ansvariga för de skräddarsydda system som används vid planeringen, genomförandet och publiceringen av Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset så valde Göteborg & Co oss även för detta uppdrag.

Göteborg & Co har under många år använt sig av administrativa it-system för sitt interna arbete men nu behövdes en ny struktur och nya lösningar. Först fick man bestämma sig för vilka platser och scener som var lämpliga för olika aktiviteter. En preliminär plan började växa fram över var och ungefär när som olika evenemang skulle kunna äga rum. För att skapa ett spännande innehåll behövde man få med ett stort antal aktörer som kunde bidra med alla möjliga typer underhållning och aktiviteter. Under sina många år i centrum för marknadsföringen av staden Göteborg har Göteborg & Co kunnat bygga upp ett stort kontaktnät - detta skulle nu komma till användning.

Med hjälp av en nämnda system mejlades länkar ut till de som bedömdes kunna bidra till firandet med sina arrangemang. Via länkarna kunde dessa arrangörer beskriva sina arrangemang och ladda upp bilder, beskrivande texter, deltagarlistor och filer. Allt detta kunde korrekturläsas och sedan publiceras på jubileets kalendarium. Med detta arbetssätt blev det möjligt att spara mycket tid och arbete och få ihop ett bra och intressant innehåll.