Avtalsfakturering med Premium affärssystem

Marknadens mest flexibla avtalsfakturering för små och medelstora företag hittar du som en av modulerna i Premium affärssystem.
Systemet används till exempel bland företag som hyr ut kopiatorer, kaffemaskiner, fruktkorgar och mycket mer.

Avtalsfakturering

Med Premium avtalsfakturering kan du automatisera din process med att fakturera avtal i intervall. Olika avtal kan ha olika perioder.
Systemet håller reda på när det är dags att fakturera dina kunder och låter dig bearbeta hundratals avtal med ett klick.
Avtalsfaktureringen är en del av Premium Affärssystem.
All fakturering är integrerad med Fortnox där fakturorna helt automatisk synkas med Premium affärssystem. Det innebär också att översikten om en faktura är betald eller om kunden har överstigit sin kreditgräns automatiskt syns i Premium.

Avtal med eller utan förbrukning

Premiums avtalsfakturering passar både underhållsavtal, hyresavtal och andra typer av abonnemang med eller utan debitering av förbrukning.
All avtalsfakturering är artikelstyrd och det går att kombinera rena abonnemangsartiklar med artiklar som skall faktureras mot förbrukning.
Till exempel kan ett avtal ha artiklar som faktureras ett kvartal i förskott samtidigt som förbrukning faktureras efter faktiskt utfall kvartalsvis i efterskott
Om avtalet har utrustning där förbrukning skall läsas av är det möjligt att debitering sker endast om förbrukningen överstiger ett tröskelvärde.
Det går också att integrera Premium med externa tjänster för automatisk avläsning av räkneverksdata om detta finns tillgängligt.

Flera avtal kan kopplas till ett huvudavtal

Om kunden har flera avtal med olika objekt går det att koppla samma dessa i ett huvudavtal.
Detta är användbart när kunden önskar ett avtalat pris på en viss volym av förbrukning.
I detta läge kommer alla underavtalens rapporterade förbrukning rapporteras till huvudavtalet.

Olika avtalsintervall
Avtalen kan sättas upp för att faktureras i förskott eller efterskott och med olika intervall

Avtalsmallar
Använd avtalsmallar för att snabbt skapa avtal av samma typ. Det går också att kopiera ett avtal du är nöjd med till en helt ny kund.
Det går att koppla ett avtal till objektmall som automatiskt ger dig vilka förbrukningsartiklar och avtalsartiklar som just det objektet är upplagt med.

Automatisk PDF av avtal med bilagor

När ett nytt avtal har registrerats går det att automatiskt mejla detta till kunden för signering.
En eller flera olika bilagor går att koppla till avtalet som automatisk kommer att läggas i PDF-avtalet.
Förutom avtalade artiklar och dess pris går det att lägga till unika paragrafer för en kund med specialvillkor.

Serviceorder och förbrukningsorder

Från ett avtal går det att generera serviceordrar när dina kunder behöver service och support av till exempel hyrd utrustning.
Avtalet kan ställas in om service skall ingå eller om det skall debiteras varje gång.
Det går att koppla serviceorder att utföras av dina egna tekniker ellr inhyrd kompetens.
Det finns en färdig webbapplikation där att tekniker kan erhålla sina serviceordrar.
I webbappen kan tekniker registrera tid och artiklar samt klarmarkera sin order som utförd.

Förbrukningsordrar
Det går enkelt att skapa förbrukningsordrar från ett avtal.
Avtalet styr om förbrukning skall ingå eller kosta extra.
Det finns också möjlighet att automatisera förbrukningsordrar genom larm från externa system.

Anpassningsbart

Alla delar av Premiums affärssystem är anpassningsbara. Detta gäller även avtalsfaktureringen för att kunna passa ett stort antal tillämpningar
Kanske behöver din avtalsfakturering integreras med andra system i din organisation.
Detta görs mycket enkelt via de gränssnitt (API) kopplingar som finns.

Mer information

Ring Jan Book på 0708-919171

Mer om Premium affärssystem…