/, Premium Software, Uncategorized/Abesiktning AB utför besiktning iPad med ny applikation

Abesiktning AB utför besiktning iPad med ny applikation

cSalt levererer systemstöd för riskanalys och besiktning iPad till Abesiktning AB.

Abesiktning har funnits på den svenska marknaden sedan 1973 och jobbar bland annat med besiktning före och efter vibrationsalstrande markarbeten. Det kan till exempel röra sig om sprängningsarbeten vid nybyggnation som kan ge sprickbildningar i närliggande fastigheter.

Tidigare gjordes besiktningar grafiskt och med Word och Excel som verktyg för att hålla samman vilka fastigheter som är besiktigade samt protokollskrivning. Idag kan man istället dokumentera fastigheterna med en Ipad och samtidigt samla in bilder. Alla protokoll genereras sedan per automatik i systemet.

– Med vårt nya system får vi bra översikt av projekten och vilka fastigheter som är klara och vilka som står på tur, säger Andreas Berger som varit projektledare för Abesiktning.

På fältet jobbar man i så kallat offline läge där man är oberoende av uppkoppling till internet. Offlineläget gör också att Ipaden klarar en hel dag på fältet utan laddning. Väl tillbaka på kontoret hämtas all besiktningsdata in till huvudsystemet. När detta steg är klart genererar systemet automatiskt erforderliga handlingar. Detta sparar mycket tid i processen.

Alla Ipads är skyddade mot regn och damm med ett skal som tål tuff behandling.

Hela projektet har utvecklats Agilt där kunden har varit med och löpande påverkat lösningen i ett antal delprojekt med klar målbild. På detta sätt har mycket tid sparats på specificering. Förankring i organisationen har samtidigt kunnat ske löpande under utvecklingens gång.
Systemet fungerar i Windows, Mac OSX och iOS-enheter med optimering för iPad.

Vi har använt ett antal nya tekniker som vi tror kan vara intressant för andra kunder, säger Jan Book på Premium Software. Några av dessa tekniker är till exempel:

  • Automatiserad teknisk rapportering
  • Offline datainsamling med Ipad
  • Effektiv Bildlagring

För mer information om projektet kontakta Jan Book på cSalt.
 Länk till Abesiktning: http://www.abesiktning.se

2014-06-18T13:14:04+00:00