/Excelblad
2013/11/11 2013/11/11

Mät demokrati i världen

2013-11-11T10:03:54+00:00

Premium System har hjälpt till att utveckla systemlösningar för ett projekt på Göteborgs Universitet. Projektet som kallas V-dem har som mål att mäta graden av demokrati i alla världens länder från på 1900 fram till idag. Med hjälp av enkäter analyseras bland annat områden som fri press, fria val och oberoende rättssystem. Tidigare användes Excel, [...]

Mät demokrati i världen2013-11-11T10:03:54+00:00