/Premium System
2014/03/19 2014/03/19

Papperslösa migranter intervjuas om sin hälsa med hjälp av FileMaker Go!

2014-03-19T21:57:28+00:00

Tillsammans med forskare på sektionen för socialmedicin vid Sahlgrenska Akademin (Göteborgs Universitet) har Premium System AB utvecklat ett FileMaker och iPad-baserat frågeformulär som används vid kartläggning av papperslösa migranters hälsa. Frågeformuläret består av ca 400 frågor, som vid intervjustart översätts till ett av 7 möjliga språk förutom svenska. Vid intervjun visas frågor och svarsalternativ i enkäten [...]

Papperslösa migranter intervjuas om sin hälsa med hjälp av FileMaker Go!2014-03-19T21:57:28+00:00
2014/03/12 2014/03/12

Vetenskapsfestivalen genomför en lyckad bokningsperiod med Premium System

2014-03-12T11:52:39+00:00

En gång per år går Vetenskapsfestivalen av stapeln i Göteborg. I många år har Premium System byggt och stått för driften av deras bokningssystem. Bokningar kan göras både via webben och via telefonbokning i ett callcenter där alla slåss om samma begränsade antal platser. När bokningssystemet öppnar är trycket hårt från båda håll då många [...]

Vetenskapsfestivalen genomför en lyckad bokningsperiod med Premium System2014-03-12T11:52:39+00:00
2014/01/28 2014/01/28

Göteborgs Filmfestivals lyckade genomförande med FileMaker i grunden

2014-01-28T13:22:20+00:00

Göteborgs Internationella Filmfestival 2014 är i full gång och det verkar vara ett mycket lyckat genomförande. Bakom eventet står ett erfaret team med hårt arbetande människor där hjärtat bultar för filmkultur och den vita duken. Under sommaren 2013, när förberedelserna för festivalen drog igång, ingick Göteborgs Internationella Filmfestival och Premium System ett samarbete där ett [...]

Göteborgs Filmfestivals lyckade genomförande med FileMaker i grunden2014-01-28T13:22:20+00:00
2013/11/11 2013/11/11

Mät demokrati i världen

2013-11-11T10:03:54+00:00

Premium System har hjälpt till att utveckla systemlösningar för ett projekt på Göteborgs Universitet. Projektet som kallas V-dem har som mål att mäta graden av demokrati i alla världens länder från på 1900 fram till idag. Med hjälp av enkäter analyseras bland annat områden som fri press, fria val och oberoende rättssystem. Tidigare användes Excel, [...]

Mät demokrati i världen2013-11-11T10:03:54+00:00
2013/10/28 2013/10/28

Lyckat DevCon Scandinavia 2013

2013-10-28T11:12:42+00:00

Efter ett par härliga dagar i den Danska huvudstaden har Premiums FileMaker-utvecklare återvänt med ny inspiration till Göteborg. Vi är rörande överens om att det var många givande seminarier där bland annat FileMakers Platform Product Manager, Rick Kalman, and Senior Software/Usability Engineer, Andrew Paulsen, stod i centrum för frågor och gav många bra svar om hur FileMaker fungerar [...]

Lyckat DevCon Scandinavia 20132013-10-28T11:12:42+00:00
2013/10/07 2013/10/07

Certifierade FileMaker utvecklare

2013-10-07T09:21:26+00:00

FileMaker Inc. har ett certifieringsprogram för att verifiera kompetensen hos utvecklare runt om i världen. För varje version av FileMaker som släpps kan utvecklare skriva ett prov som brukar vara på drygt 60 frågor med en tidsgräns på 2 timmar. Frågorna varierar i allt från best practice för installation av en FileMaker Server till att [...]

Certifierade FileMaker utvecklare2013-10-07T09:21:26+00:00
2013/10/03 2013/10/03

Oktoberkampanj från FileMaker

2013-10-03T12:44:50+00:00

Köper du en FileMaker Pro licens under perioden 2-23 oktober, får du en extra licens på köpet. Detta alternativ passar för dig som behöver enstaka licenser. Mer information erbjudandet hittar du här: FileMakerkampanj

Oktoberkampanj från FileMaker2013-10-03T12:44:50+00:00
2013/09/30 2013/09/30

Premium talar på FileMaker Devcon 2013

2013-09-30T14:29:20+00:00

Premium fick möjlighet att vara talare på den årliga FileMaker Devcon Scandinavia 2013 som i år är i Köpenhamn. Denna aktivitet är ett forum för de som utvecklar i FileMaker att träffas för utbyta idéer, smarta lösningar, teknik och erfarenhet. Talarna från Premium är Magnus Gandemo, Kalle Samuelsson och Bo Widén. Mer information finns på [...]

Premium talar på FileMaker Devcon 20132013-09-30T14:29:20+00:00
2013/09/24 2013/09/24

FileMaker GO uppdaterad för iOS 7

2013-09-24T10:21:31+00:00

FileMaker Inc har uppdaterat FileMaker Go för kompabilitetsproblem med iOS 7. Detta gäller följande versioner: FileMaker Go 12 for iPhone FileMaker Go 12 for iPad Uppdateringarna finns att hämta via App store i din iOS-enhet Problemen som fanns med Get (PersitentID) är korrigerad men Get (SystemNICAddress) ger fortfarande fel värde. Mer information om detta finns på [...]

FileMaker GO uppdaterad för iOS 72013-09-24T10:21:31+00:00
2013/09/09 2013/09/09

Göteborg International Film Festival får helt nytt Backoffice-system

2013-09-09T08:06:31+00:00

Under sommaren 2013 drog Göteborg International Film Festival och Premium System igång arbetet med att bygga ett helt nytt och modernt administrativt system för planering, genomförande och uppföljning av Skandinaviens ledande filmfestival.  Göteborg International Film Festival är en av de största publikfestivalerna i världen och det kräver mycket noga planering och schemaläggning för att kunna genomföras smidigt. Det nya [...]

Göteborg International Film Festival får helt nytt Backoffice-system2013-09-09T08:06:31+00:00
2013/09/05 2013/09/05

Göteborgs Universitet och Premium skapar enkätsystem med Filemaker GO

2013-09-05T11:16:46+00:00

Tillsammans med forskare på Enheten för socialmedicin (Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet) har Premium System AB utvecklat ett FileMaker och iPad-baserat frågeformulär som används vid kartläggning av kvinnors alkoholvanor (WAG). Formuläret består av fler än 1000 frågor, med hög komplexitet. Variationen på frågestruktur och svarsalternativ är stor. Svaren samlas in med hjälp av iPad och skickas vidare till [...]

Göteborgs Universitet och Premium skapar enkätsystem med Filemaker GO2013-09-05T11:16:46+00:00
2013/09/02 2013/09/02

Premium Software Skandinavisk återförsäljare av BookingPOINT

2013-09-02T09:54:01+00:00

Premium Software säljer från 1 september kostnadseffektiv resursbokning med produkten BookingPOINT. Produkten lämpar sig utmärkt för lån av böcker, utrustning, tillbehör mm. Funktionaliteten är väl utvecklad och används inom universitet i Sverige. Mer information om BookingPOINT hittar du här: BookingPoint

Premium Software Skandinavisk återförsäljare av BookingPOINT2013-09-02T09:54:01+00:00