/Premium System Utbildning
2013/10/07 2013/10/07

Certifierade FileMaker utvecklare

2013-10-07T09:21:26+00:00

FileMaker Inc. har ett certifieringsprogram för att verifiera kompetensen hos utvecklare runt om i världen. För varje version av FileMaker som släpps kan utvecklare skriva ett prov som brukar vara på drygt 60 frågor med en tidsgräns på 2 timmar. Frågorna varierar i allt från best practice för installation av en FileMaker Server till att [...]

Certifierade FileMaker utvecklare2013-10-07T09:21:26+00:00