/, Premium System, Premium System Utbildning/Certifierade FileMaker utvecklare

Certifierade FileMaker utvecklare

FileMaker Inc. har ett certifieringsprogram för att verifiera kompetensen hos utvecklare runt om i världen. För varje version av FileMaker som släpps kan utvecklare skriva ett prov som brukar vara på drygt 60 frågor med en tidsgräns på 2 timmar. Frågorna varierar i allt från best practice för installation av en FileMaker Server till att i huvudet räkna ut resultatet av en rekursiv custom function. Med strax under 2 minuter per fråga gäller det att inte behöva fundera allt för mycket på svaren, som natruligtvis är multichoice.

Premium System har som målbild att ha så många certifierade utvecklare som möjligt i sin personal och är stolta att för tillfället ha 4 certifierade utvecklare. Flera av oss har varit certifierade ändå sedan version 6 av FileMaker. Vi känner att certifieringsproven befrämjar kompetensutvecklingen både kring produktkännedom och kunskap kring systemutveckling.

Är du intresserad av att certifiera dig? Premium System håller förberedande kurser designade av FileMaker för att klara certifieringsprovet. Vi håller också statusen Train the Trainer vilket innebär att vi håller kurser för de som håller kurser för de som vill klara certifieringen. Med andra ord, om du vill certifiera dig, prata gärna med oss först!

Vår crtifieringsstatus hos FileMaker kan ni se här: http://developer.filemaker.com

2013-10-07T09:21:26+00:00