Automatiserad arbetsflöden med en iPaaS

Läs mer om vad en iPaaS är och varför Claris Connect är ett spännande nytt verktyg inom molnbaserade integrationstjänster.

Integration mellan system blir allt viktigare. Affärssystem som går att växa i, som tillåter förändringar och som kan kommunicera med andra plattformar är avgörande. De flesta av våra kunder har valt FileMaker av ovanstående anledningar. Antingen som den mindre kuggen i det stora maskineriet, eller som plattform för det egna maskineriet.

Vad är ett automatiserat arbetsflöde

Ett automatiserat arbetsflöde kopplar samman dina system och utbyter data med din omvärld helt automatiskt.
Visst vore det skönt om Office 365 och Goggle G suite alltid har kalenderbokningarna och dokumentbiblioteken i synk.
Idag finns också många manuella rutiner när data från dina interna system skall postas i andra system på exempelvis Asana, MailChimp, Slack eller andra system.
Här är några exempel vad ett arbetsflöde i Claris Connect kan automatisera:

● Skapa en ny kund i FileMaker när ett orderformulär skickas i Shopify
● När ett signerat avtalet tas emot i DocuSign, skapa ett projekt i FileMaker och bifogar dokumentet
● Lägg upp en ny kontakt i MailChimp när den registreras i FileMaker
● Skapa en ny Slack-kanal när en ny marknadsföringskampanj läggs till i FileMaker
● Överför all registrerad tid i ärendehanteringssystemet till ett kalkylblad i G Suite eller Office 365

Detta är enkla exempel där en sak som triggar en annan och som ser till att överföringen sker. Styrkan i Claris Connect sitter i möjligheten att bygga mer komplexa flöden där flera olika tjänster samtidigt integreras, såsom:

“När en ny order inkommer via webben, skickas ett bekräftselmejl till kunden, skapas nytt kundkort i FileMaker med länk till nytt avtal som skapas för signatur i DocuSign och meddelar sen aktuell avdelning i Slack.”

Vad är Claris Connect?

Claris Connect är tjänst för att bygga just automatiserade arbetsflöden som kopplar ihop olika applikationer och mjukvarutjänster. Den har ett grafiskt gränssnitt för att konstruera dessa flöden och, i sin enklaste form, kräver de inte många rader kod för att få igång.

Claris Connect är helt molnbaserad och körs i en webbläsare. Licensmodellen är en hyresmodell och finns i två storlekar samt en rejält rabatterad varierat för befintliga FileMaker-kunder.

Med i paketet finns en stort knippe färdiga connectors till välkända tjänster och plattformar, och fler utlovas. Några exempel:

● Box
● DocuSign
● Office 365
● Dropbox
● Slack
● Google
● FileMaker
● MailChimp
● SQL
● Twitter
● UPS

Integrationer och API

Claris Connect är en ”integration Platform as a Service” sk iPaaS vilket innebär en molnbaserad tjänst för att enkelt bygga automatiserade arbetsflöden.

Idag är API kommunikation en nödvändighet för företag. Med Claris Connect slipper du uppfinna hjulet varje gång själv.
Tidigare byggdes ofta unika integrationer med många konsulttimmar för varje koppling. Eftersom integrationer till vanliga tjänster blir allt vanligare är det idag helt onödigt att utveckla detta individuellt. Genom att dela integrationer på en gemensam integrationsplattform kan mycket tid sparas.

Underhållet av dina egna interna integrationer måste också tas i beaktande. Din sårbarhet om en integration slutar fungera eller skall uppdateras glöms ofta bort i sammanhanget. Med en integrationsplattform kan underhållet och driften av dina integrationer en gång för alla göras enkelt.

Istället för att investera själv i integrationer försäljs Claris Connect som en abonnemangstjänst där Claris tillser att alla system som går att integrera mot hålls uppdaterade och fungerar.

Kreativa idéer för hur koppling till andra system kan göras kan också hjälpa ditt företag till nya konkurrensfördelar. Framtiden kommer kräva integrationsplattformar. I takt med att Maskininlärning, IOT Internet of things mm kommer på plats kommer behovet av förenklade integrationer att öka.

Första intryck

I skrivande stund arbetar vi med vårt första utvecklingsuppdrag som involverar Claris Connect. Målet med projektet är att koppla samman ett befintligt FileMaker-baserat affärssystem med ärendehanteringssystemet Freshdesk. Bland annat ska en order i FileMaker kunna ge upphov till ett ärende i Freshdesk och alla ärenden i Freshdesk ska speglas ner i affärssystemet för historik och för att utgöra fakturaunderlag.

I detta projekt förväntar vi oss att dra nytta av att Claris Connect har inbyggt stöd för både FileMaker och Freshdesk. Det gör att vi har möjlighet att från båda dessa plattformar, inte bara trigga ett arbetsflöde, men även ta emot information som resultat av att ett flöde körs.

Glädjande nog ser vi nu också flera fungerande flöden som kopplar ihop dessa två system precis så som det var tänkt.

Sammanfattningsvis

Claris Connect är för oss ett mycket spännande nytt verktyg som ser ut att kunna hjälpa våra kunder att spara tid och ge nya möjligheter genom att koppla samman olika digitala tjänster och applikationer och därmed och påbörja nästa etapp av den digitala resan.

Här nedan är några av de plattformar som kan integreras i ett arbetsflöde. Antalet utökas ständigt.

Claris Connect
Active Campaign Epost marknadsföring
Asana Projekthantering
Autopilot Programvara för marknadsföringsautomation
AWS Lambda Amazon Web Services kör kod i molnet
AWS S3 Amazon Web Services lagring
AWS SES Amazon Web Services Simple email Service
AWS SNS Amazon Web Services SMS och pushnotiser
AWS SQS Amazon Web Services Simple Queue Service
Box Content management med dina partners
Calendly Planera möten med personer utanför din organisation
Clearbit Realtids omvärldsdata kopplat direkt till ditt system
Docparser OCR läsning av PDF
Docusign Avtalssignering
Dropbox Fillagring i molnet
Eventbrite Eventhantering
FileMaker Cloud 2.18 Databas
FileMaker Server 18v3 Databas
Formstack Webbformulär i molnet
Freshdesk Ärendehanteringssystem
Google Maps Karttjänst
Google Translate Överstätt mellan språk
Mailchimp Epost marknadsföring
Mailgun Mailverkryg för utvecklare
Mailparser Avkodning epost
MS SQL Server Databas
mySQL Server Databas
Office 365 Kalendersynk mm
FileMaker Server On-Premise Databas
mySQL Server On-Premise Databas
Particle Övervakning iOT
Pipedrive CRM och försäljningsverktyg
PubNub Realtidskommunikation med Chat, iOT alerts & Device control
Quickbooks Bokföring (Ej sverige)
Sendgrid Epost marknadsföring
Slack Kommunikation
Stripe Internetbetalningar
Trello Projekthantering
Twilio Chatsystem
Twitter Social media
Typeform Webbformulär i molnet
Wufoo Webbformulär i molnet
Zendesk Ärendehanteringssystem för support

Mer information

Ring Jan Book på 0708-919171