/, Premium Software/Premium utvecklar skräddarsytt stödsystem för tillverkning av mönsterkort

Premium utvecklar skräddarsytt stödsystem för tillverkning av mönsterkort

I Älvängen tre mil norr om Göteborg ligger Cogra där man tillverkar avancerade mönsterkort sedan 1996. Produktionen sker med en modern och högteknologisk maskinpark och leveranstiderna är så korta som 8 timmar från order till färdigt kort.
Bakgrunden till det nya systemet är att mönsterkorten som pressas samman i fabriken behövde en mer tidsbesparande priskalkylering både internt och för kundförfrågningar via webb.
Med en flexibel och justerbar plattform, byggd på FileMaker 12, går det nu att ha full kontroll på vad varje producerat kort faktiskt kostar när det passerar genom Cogras fabrik. Utöver priskalkyleringen finns även funktioner för lagerhantering, spårbarhet, Impedansberäkning och många andra tekniska funktioner i systemet.
Projektet har genomförts med Agil utvecklingsmetodik där små steg och täta avstämningar mellan kund och leverantör skall säkerställa att systemets funktioner lever upp till förväntningarna och håller snäva projektramar.

För mer information om projektet kontakta Jan Book på Premium Software.
Länk till CRM & Order: http://csalt.se/produkter/crm-order/
Länk till Cogra: http://www.cogra.se
Mer om Agil utveckling: http://sv.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling

2013-11-20T22:59:06+00:00