/, Premium Software/Ny version av cSalt CRM & Order affärssystem för FileMaker

Ny version av cSalt CRM & Order affärssystem för FileMaker

Söker du ett affärssystem för FileMaker med CRM, Order och Fakturering? cSalt populära CRM & Ordersystem har kommit i en ny version. Här är några av nyheterna.

– Premium CRM & Order är vårt affärssystem för FileMaker som under de senaste 2 åren vidareutvecklats med våra kunder. Alla funktioner är prövade och anpassade efter företagens administrativa behov.
Även layout och utseende har justerats och drar full nytta av de grafiska möjligheter som kommit med FileMaker 13.

• CRM delen har byggts ut med mer säljstöd

– Indelning av A, B och C kunder
– Automatisk försäljningsstatistik per kund
– Värdera dina prospekts med viktad bedömningsmodell, Sannolikhet och ekonomiskt värde.
– Milestones på prospekthanteringen
– Avtalshantering, Skapa kundavtal via databasen med flexibel inställning av priser och avtalsparagrafer
– Rapportering av prospekt och

• Order och Faktureringsdelen

– Hantera ordrar i flera valutor och regioner
– Alla utskrifter på svenska eller engelska
– Hantera försäljningspris, återförsäljarpris och avtalspris
– Möjlighet till OCR-rutin på fakturor

• Redovisningsdelen

– Leverantörsreskontra och Kundreskontra
– Hantering av ränteskulder på sent betalda fakturor
– Import och export av bankgirofiler
– Möjlighet till Attestsystem för Levfakturor

Läs mer om CRM & Order här

Mer information? Ring Niklas Fehér 010-333 39 25

2015-02-09T18:47:43+00:00