/, Premium Software/Premium lanserar Mobile Inspector Pro – mobila besiktningar med ett komplett huvudssystem

Premium lanserar Mobile Inspector Pro – mobila besiktningar med ett komplett huvudssystem

Premium populära it-stöd inom mobila besiktningar kompletteras nu med vårt mest kompletta system hittills,  Mobile Inspector Pro. Detta är systemstödet för att hantera hela administrationen av återkommande besiktningar. Mobile inspector Pro är kombinationen av ett snabbt och lättanvänt verktyg för besiktningsmän ute på fältet, samtidigt som det är ett avancerat systemstöd för hela processen från införsäljning till fakturering av uppdragen. Mobile Inspector Pro är verktyget där du bevakar, planerar, aviserar genomför och administrerar besiktningar löpande.

Många tillämpningar

Överlåtelse, Entreprenad, Hiss, OVK, Arbetsmiljö, Lagerinredning, Bilbesiktning och många fler exempel på återkommande besiktningar finns.

Mobilt offline med synk

Snabbt och smidigt i fält utan nätverk. Snabb synk av vad som skall göras och det som gjorts.

Tidsbesparande och full koll

Sparar tid och ger ökad kontroll så att inget missas. Underlättar efterföljande protokollskrivning, rapportering och fakturering.

Kraftfull funktionalitet

Funktioner som kopplats samman i ett arbetsflöde är bland annat Objektbevakning, Planering, Avisering, Besiktning, Checklistor, Protokoll,Skyltar, Fakturering, CRM.

Detta ingår i Mobile Inspector Pro

  • Avisering – avisera med hjälp av systemet innan du åker ut till kunden
  • Partnerportal – Låt dina kunder och servicebolag få tillgång till sina Protokoll på ett säker sätt, utan att behöva skicka papper.
  • Mobilt Offline – Jobba snabbt i din Ipad ute på fältet i offline läget när du har dålig nätkoppling.
  • Synk – Synka tillbaka dina utförda besiktningar till huvudsytemet när du får uppkoppling
  • Statistik – Ta ut statistik över resultaten av dina besiktningar över tid.
  • Anpassningsbart – Likt våra andra system är det anpassningsbart för att passa ert arbetssätt

Detta är några utav funktionerna i vårt nya system, gå in och läs mer via länken eller kontakta oss för mer information.

Klicka här för att komma till Mobile Inspector Pro. 
2017-08-11T07:05:08+00:00