/Premium Nyheter
Premium Nyheter2017-08-10T07:24:38+00:00
2016/04/252016/04/25

Den Holländska fiskedistributören Fiskano väljer cSalts ordersystem

Fiskano väljer cSalt CRM & Ordersystem. Fiskano har sedan 1992 exporterat havets delikatesser till den nordiska marknaden och är idag en utpräglad cateringdistributör. Sedan några år tillbaka finns även ett axplock av produkterna i form [...]

2016/04/122016/04/12

Ansvarsbesiktning och Premium Software tecknar avtal om mobil besiktning

Ansvarsbesiktning är ett konsultföretag som arbetar med omgivningskontroller, mobil besiktning, utredningar och analyser, främst i samband med vibrationsalstrande verksamhet som till exempel sprängning och pålning. Verksamheten startade redan 1972 och man har lång erfarenhet av riskanalysarbete. [...]

2016/04/072016/04/07

KVD och Premium Software tecknar avtal om support för FileMaker system

Internt har KVD använt FileMaker System sedan 90-talet och idag används plattformen inom de flesta avdelningar i någon form. KVD är idag Sveriges största marknadsplats för personbilar, tunga fordon, maskiner och andra varor av högre [...]

2016/01/282016/01/28

Karolinska institutet genomför datainsamling med verktyg från Premium System

Vid årsskiftet avslutades pilotstudien för HIV-prevention med iPad-enkäter från institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm som utförts av Södersjukhuset. Projektet gäller digital datainsamling vid preventionsbesök - till de medicinska STI-tester som görs vid besöket [...]

2016/01/252016/01/25

BONAB väljer Premiums CRM och ordersystem som nytt affärssystem.

BONAB tecknar avtal på Premium CRM och ordersystem. BONAB har varit aktiva på den svenska marknaden i över fyrtio år med huvudkontor i Göteborg. Man levererar komponenter och verktyg till tillverkningsindustri och installatörer. För att [...]

2016/01/222016/01/22

Helsingborg convention och eventbyrå väljer Magnet projektsystem för sina möten

Magnet projektsystem har under åren vuxit till ett fullödigt system för att hantera projekten att värva och hantera möten i staden. Detta gäller oavsett om det är stora kongresser och evenemang eller om det är [...]