/Detta kan vi göra för dig
Detta kan vi göra för dig2017-08-10T07:29:59+00:00
Besiktning

Vi levererar din lösning

Tänk dig ett it-system där alla processer stöds helt utifrån dina krav.

Vi har lösningen som gör detta möjligt utan att grundinvesteringen blir för stor.
Allt fler kunder väljer it-stöd från Premium när verksamheten har mer komplexa krav än vad vanliga standardsystem klarar av.
Möjligheterna att på kort tid anpassa våra grundmoduler kommer att förvåna dig. Genom våra grundmoduler startar vi din anpassning med tusentals timmar av utveckling redan klara.
Det blir för din del en kostnad i paritet med standardsystem men med skillnaden att systemet nu är skapat just för att enkelt kunna justeras till din verksamhet.
Vill du sedan maximera automationen av vad vissa processer skall generera (t.ex. vid inköp, arbetsorder mm) så skapas förutsättningen för att både spara pengar och ge dig konkurrensfördelar.

Våra priser inkl licenser, drift och support

Branscher

Vi är speciellt erfarna på processtöd inom projekthantering, säljadministration och mobilt fältarbete. Här är några av våra många anpassningar inom dessa områden :

Kundprojekt projekthantering
Kundprojekt order och säljadministration
Mobil besiktning och sälj

Integrationer

Alla företag ställs förr eller senare inför utmaningen av att hitta ett it-stöd som bättre motsvarar verksamhetens utmaningar. Detta gäller speciellt när ditt bolags framgång drivit fram högt rationaliserade processer.

Din verksamhet har kanske landat i ett antal it-system med överlappande funktionalitet. Med vår plattform kan vi starta resan med integrationer mot dina huvudsystem för att lösa saknat it-stöd i en annan del.

Vi har exempelvis gjort affärskritiska EDI integrationer mot dagligvaruhandeln såväl som kopplingar till Lantmäteri och kreditinstitut.

Prototyper och mockups

Inget it-stöd blir bättre än hur det faktiskt används ute i organisationen.

För att säkerställa bra leveranser bryter vi ner alla projekt i små steg med täta leveranser till användare eller testgrupp.

Det som idag populärt kallas Agil (följsam) utveckling har vi anammat fullt ut då vi vet att mottagandet blir desto bättre.

Vi använder specialutvecklade verktyg för processanalyser och för att ta fram gränsnittsskisser. Vi tar tidigt fram fungerande prototyper av systemet för att bekräfta grundfunktionerna. Detta har visat sig vara en mycket framgångsrik metodik och sparar mycket tid när detaljspecifikationen inte behöver vara klar innan vi startar ett projekt.

Hur vi jobbar

IT-stöd i världsklass

Vi har sedan början av 90-talet jobbat med FileMaker som plattform för våra system.

Dagens FileMaker är en långt utvecklad miljö som är både enkel att använda och förändra. Plattformen erbjuder ett utmärkt stöd oavsett om du vill nå ditt system via PC, Mac, iPad, iPhone eller webb.

FileMaker Inc är ett helägt dotterbolag till Apple. Plattformen utvecklas hela tiden och har över 20 miljoner skeppade licenser i 17 länder.  FileMaker passar normalt sett bra för mindre och medelstora arbetsgrupper.

Klicka här för en video om FileMaker (Engelsk)
Klicka här för fördelar med vår plattform

Drift och support

När leveransen av ett system är klar erbjuder vi utbildning, drift och support och detta gäller alla våra leveranser utan undantag.

Idag har samtliga våra kunder valt att låta oss sköta drift och underhåll av systemet efter leverans. Via vår partner Candidator sker idag all serverdrift med en garanterad upptid om 99,6%.

Alla system levereras med ett inbyggt online supportsystem där användarna, oavsett vilken arbetsvy man jobbar i, kan ställa frågor.

Vi använder moderna verktyg för att utbilda och supportera kunden via fjärrskrivbord.

Affärsutveckling

Förstår din systemleverantör din business?

För att kunna leverera bra it-stöd krävs att vi förstår varandra.
Under åren har vi därför utvecklat en rationell process för att snabbt skapa en klar och tydlig bild på behovet och vad du kan förvänta dig av systemstödet.

På Premium blandar vi unga duktiga utvecklare med senior projektledning.
Ofta landar vi i att bistå i affärsutvecklingsfrågor där systemstödet kan spara stora belopp i verksamheten.
Här får våra referenser tala för att ge dig en bild om dessa kompetenser.
Med anpassad utveckling på FileMakerplattformen är du igång med en helt anpassad lösning på veckor istället för månader.

Kunder berättar