//Filemaker 11 frukostseminarie

Filemaker 11 frukostseminarie

Agenda FileMaker 11 frukostseminarie

Agenda- Välkommen
– Översikt FM 11
– Quick Report & QuickStart – Grafer
– FilterPortals & QuickFind
– Inspector & Merge med variabler & LayoutsFolders & SnapShotLink & Recurring Import
– Pro Advanced
– Server 11
– Q&A
– Licenser & priser
Välkommen!
2010-03-30T08:00:39+00:00