//FileMaker 13 WebDirect – en milstolpe i utvecklingen är här

FileMaker 13 WebDirect – en milstolpe i utvecklingen är här

Den absolut största nyheten i FileMaker 13 är introduktionen av WebDirect.

[article_box image=”https://www.premium.se/wp-content/uploads/2013/12/WebDirect.png” title=”Kör FileMaker i din webbläsare” link=”” link_title=”” target=”” first=”0″]
– Tekniken som bygger på HTML5 innebär att användare nu kan ansluta till FileMaker Server via en webbläsare och erhålla i det närmaste samma funktioner som om man satt med med installerad FileMakerPro klient. WebDirect har varumärkesskyddats av FileMaker och entusiasmen både inom FileMaker Inc och bland oss utvecklare är mycket stor.

Modernt, bekvämt och fantastiskt bra!

Webdirect i FileMaker 13 tillåter nu gemene man att skapa en snygg grafiskt CSS designad interaktion på webben utan att skriva en enda rad HTML. Genom att använda de medföljande temamallarna går det dessutom mycket fort att göra en lösning som ser både tilltalande ut och fungerar så som du förväntar dig med en vanlig FileMaker lösning. (undantag finns).
Det slående är att man lyckats få till alla de speciella FileMakerfunktioner som gör plattformen populär, saker som Postlåsning, Sökfunktioner. Manusutlösare mm.
En vanlig användning är att en arbetsgrupp behöver släppa in några externa användare till en delmängd av sin information. Nu är det möjligt med några få klick. Dessutom utan att dessa externa användare har en FileMakerlicens installerad.

Vilka begränsningar finns?

Till skillnad mot FileMaker Pro (klientprogrammet) som bygger upp en Cache med den data du jobbar mycket med, så får WebDirect jobba lite extra vid varje dataåtkomst oavsett om du nyss jobbat med just denna delmängd. Detta kommer att påverka upplevelsen om man inte tänker till när man designar lösningen.
Exempel på lösning är att göra listvyer speciellt anpassade för WebDirect som har lite mindre kolumner visade än vanligt. En annan aspekt är att man bör vara extra noga så att objekten i din layout följer det tema (Läs CSS) som du valt. Då slipper din webbläsare bygga din vy med en massa undantag som måste hämtas från serveren varje gång du laddar en ny sida.
FileMaker 13 har för detta ändamål försetts med nya verktyg som automatiskt visar om ditt layoutobjekt följer valt tema eller ej. FileMaker själva har testat servern med upp till 50 samtidiga användare men påtalar samtidigt att prestandan kan gå ner tidigare eller senare beroende på hur din lösning är utformad.

WebDirect är ej IWP

WebDirect skall inte sammanblandas med tidigare teknik kallad Direkt webbpublicering (Instant Web Publishing, IWP).
Den tidigare tekniken som hade en hel del ytterligare att önska är nu borttagen. Det innebär att FileMaker Pro 13 inte längre är värd för databasfiler med Direkt webbpublicering. Det innebär också att enda sättet att få åtkomst till FileMaker på webben är att använda just FileMaker WebDirect eller Anpassad webbpublicering. Detta kräver FileMaker Server som istället ger nya mycket kraftfulla möjligheter.

[/article_box]

[article_box image=”https://www.premium.se/wp-content/uploads/2013/12/ConcurrentUsers.png” title=”Ny prismodell för arbetsgrupper” link=”” link_title=”” target=”” first=”0″]

Först och främst behövs en FileMaker Server 13 för att köra WebDirect. Numera finns endast en version av FileMaker server vilket borde ta bort den förvirring som tidigare rått om vilken serverversion som skall användas för olika användningsområden.
Den andra delen är att servern måste kompletteras med ett visst antal samtidiga WebDirect & FileMaker GO användare (sk Samtidiga anslutningar). Fortfarande är antalet användare obegränsat för Anpassad webbpublicering och vanliga FileMakerPro klienter.
Från start kommer alla servrar med en samtidig anslutning och kan kompletteras med ytterligare anslutningar i 5-pack. Det skall också sägas att FileMaker server kommer att stoppa den FM Go- eller WebDirectanvändare som kommer in när antal samtidiga installerade användare överskrids. Priset för varje samtidig användare ligger i paritet med vad en vanlig FileMaker Pro användare kostar med den stora skillnaden att den nu kan delas av betydligt fler besökare på webbsidan.

[/article_box]

 

 

 

2013-12-03T16:55:33+00:00