/, Personal, Premium Software/FileMaker 15 är släppt

FileMaker 15 är släppt

cSalts mobila it-stöd, affärssystem och projektsystem är alla byggda för FileMaker 15 som plattform.
Idag släpptes version 15 av med flera förbättringar. Den uppgraderade plattformen ger oss ännu bättre förutsättningar för att utveckla företagsanpassade appar speciellt inom nyckelområden som mobilitet, användarvänlighet, säkerhet och prestanda.

Mobilitet:

Touch ID-stödet gör att våra kunder kommer åt sina företagsanpassade appar på ett säkert sätt med sitt fingeravtryck. Apples nya 3D Touch-stöd ger nu snabb åtkomst till specifika appar. Nya apptillägg gör det nu möjligt att anpassa innehåll och dela filer via molnet. Detta är speciellt viktigt för backup av våra mobila lösningar.
Det nya iBeacon-stödet ger nya möjligheter att automatiskt trigga våra företagsbaserade appar när du anländer till vissa geografiska positioner. Tex kan en mobil app för museum ge användaren fakta om objektet automatisk när användaren kommer i närheten av objektet.
Det förbättrade WebDirect-stödet gör att kan kunderna kan använda en Android-telefon för att öppna FileMaker-appar i en webbläsare.

Integrering:

ESS-adaptern gör det nu möjligt att ansluta till ännu fler externa SQL-datakällor, inklusive PostgreSQL och IBM DB2.

Användarvänligt:

Den nya webbaserade hjälpmenyn ger snabbare resultat när du söker efter hjälp om FileMaker. Det går även att ladda ner den lokalt.

Säkerhet i FileMaker 15:

Med det nya skyddande redigeringsfältet går det att gömma känslig information som användarna inte vill visa på skärmen. De nya proaktiva säkerhetsvarningarna är till exempel meddelanden som visas när en användare försöker ansluta till en värd eller webbplats med ett ogiltigt säkerhetscertifikat. FileMaker Server har nu stöd för SSL-certifikat från nio populära leverantörer och mellanliggande certifikat, SAN-certifikat (subjectAltName) samt certifikat med jokertecken.

Prestanda:

FileMaker Inc har jobbat mycket med att förbättra prestanda i den nya WebDirect tekniken vilket gör att våra servrar klarar flera webbanslutningar med samma kapacitet på server. Med nya funktionen som loggar statistik för längsta anrop kan vi snabbt diagnostisera eventuella nedgångar i FileMaker-plattformen. Förloppsindikatorn i portaler visar när filtrering och sortering av data är slutförd. Den här processen sker nu avskiljt från andra åtgärder så att du kan fortsätta använda apparna under tiden.

FileMaker, Inc. är ett dotterbolag till Apple och levererar enkel, kraftfull programvara för att enkelt skapa företagsanpassade appar som fungerar sömlöst på iPad, iPhone, Windows, Mac och webben.

Wikipedia om iBeacon
FileMakers hemsida
2016-05-10T14:59:29+00:00