//FileMaker 7 i jämförelse med tidigare versioner

FileMaker 7 i jämförelse med tidigare versioner

2004-03-09 20:06 Sparad i:Från leverantörer
FileMaker Pro 7: Jämförelse av funktioner med tidigare versioner Nedanstående lista visar vilka funktioner som inte finns i tidigare versioner av FileMaker Pro jämfört med version 7.Lättare att använda 

* Möjlighet att öppna flera fönster i samma databas samtidigt. Tidigare versioner kunde endast ha ett fönster per databas. * Möjlighet att bekräfta alla post- eller layoutändringar, för att undvika misstag. * Möjlighet att automatisera återkommande uppgifter, såsom att skicka massbrev, e-postutskick och rapporter. * Länka data och skapa relationer mellan fält genom att peka och klicka * Se en grafisk vy av dina databaser med alla tabeller och fältrelationer. * Skicka ett meddelande till en annan användare som jobbar med den posten som du vill ändra. * Växla mellan Bearbeta-, Sök-, Layout- och Granskaläge med knappar och en lägesindikator i statusfältet.

Lättare att anpassa

* Anpassa utseendet i databaserna för användare och grupper beroende på inloggning. * Gör manus med dynamiska parametrar och välj från 100 nya utvecklarfunktioner och beräkningar. * Anpassa dialogrutor för mer intuitiva val i din databaslösning. * Använd beräknad automatformatering för att se till att inmatad data har rätt format, såsom postnummer eller personnummer. Eller formatera förfallna fakturor med fetstilt röd text. * Sätt in kommentarer för beräkningar, manus och fält, för att dokumentera och referera din lösning.

Filtyper som stöds 

* Lagra eller länka Excel- och Worddokument, JPEGbilder, PDF-filer, filmer, och många andra filtyper i ett fält i FileMaker. * Importera/exportera filer och bilder i databasfält. * Importera Excelfiler rätt in i FileMaker för enklare hantering av data. * Importera/exportera XML *Dela data med ODBC/JDBC-applicationer (FileMaker Pro 7 kan inte användas som datakälla på MacOS X)

Databaskapacitet

* Lagra upp till 8 terabyte information i en enda databas * Lagra upp till 2 gigabyte tecken i ett textfält *Hantera 400 signifikanta siffror före och efter decimaltecknet

Design 

* Relationsmodell som tillåter flera tabeller per fil * Fälttypen tidsstämpel märker posterna med datum och tid direkt.

Rapporter

* Beräkningsbaserad formatering i rapporter – påvisa budgetunderskott, utgångna datum, överträdelser och annan viktig information med en tydlig markering, som du vill ha det. * Listor med alternerande bakgrundsfärg förbättrar läsbarheten.

Webbpublicering

* Publicera databaserna direkt till webben, så att fjärranvändare kommer åt FileMakerdata enbart med en webbläsare. * Webbpublicerade databaser har ett förbättrat och mer intuitivt gränssnitt. * Växla mellan layouter, byt från Bearbeta- till Sökläge, och växla mellan post-, list- och tabellvy. * Stöd för mer än 70 manussteg för att automatisera databasen, även på webben.

Säkerhet 

* Konton och behörighetsuppsättningar, inklusive behörighet på fältnivå, gäller även webbanvändare. * Login kräver både konto och lösenord, istället för enbart lösenord. * Behörigheter ges till specifika konton. * Autentisera användare på NT-domäner eller LDAP (kräver FileMaker Server 7) * Behörighet på postnivå skyddar poster från att ses, ändras eller raderas av enskilda användare eller grupper. * Tillval för att neka användare att skapa nya databaser.

Plattformsstöd

* Windows 2000, Windows XP * Mac OS X

Källa: StudentlitteraturSorftware AB

Aktuell länk: http://www.filemaker.se

2004-03-09T16:22:55+00:00