/, FileMaker, Premium System/FileMaker Devcon Scandinavia 2013

FileMaker Devcon Scandinavia 2013

devcon_loggo

FileMaker Devcon Scandinavia 2013 är i Köpenhamn och kommer gå av stapeln den 23-24 oktober.

Tillsammans med utvecklare i regionen så kommer FileMaker (USA) att ha med två talare:

  • Rick Kalman (Platform Product Manager, FileMaker Inc)
  • Andrew Poulsen (Senior Software/Usability Engineer at FileMaker, Inc)

Eevenemanget är Köpenhamn och administreras av Codeo AS. Information och seminarieschema finns på följande plats: http://www.devconscandinavia.se

Så skynda på att boka er.

2013-08-19T10:17:02+00:00