//FileMaker inc lanserar en ny version, FileMaker 14

FileMaker inc lanserar en ny version, FileMaker 14

FileMaker inc lanserade 12 maj en ny version av FileMaker, FileMaker 14

En mängd nya funktioner läggs till och uppdatering av WebDirect mm. Läs mer nedan.

Nyheter
De bästa nya funktionerna i FileMaker Pro 14 och FileMaker Pro 14 Advanced
Du får många nya funktioner för att automatisera lösningar på kortare tid och utforma lösningar för iPad, iPhone, Windows, Mac och webben på ett helt nytt sätt.
• Nyhet! Scriptfönster – Skapa och hantera scripts på en och samma plats.
• Nyhet! Startcenter – Ordna alla dina FileMaker-lösningar visuellt i en enda praktisk skärm.
• Nyhet! Knapprad – Skapa grupper av knappar som du kan använda för navigering eller i verktygsfält.
• Nyhet! Knappikoner – Du får 140 professionellt designade ikoner som du kan använda på knappar som representerar en rad olika uppgifter.
• Nyhet! Övre och nedre navigeringsdelar – Navigeringen är alltid synlig när du rullar igenom layouter.
Och mycket mer!

Läs mer på
www.filemaker.com/se/products/filemaker-pro/

De bästa nya funktionerna i FileMaker Go 14 för iPad och iPhone
Du får nya funktioner som gör det ännu enklare att kontrollera hur dina lösningar ser ut och fungerar på iPad och iPhone.
• Nyhet! Användargränssnitt – Ny design i iOS 8-stil som ger dig en enhetlig användarupplevelse. Du kan även köra dina lösningar i helskärm genom att dölja användargränssnittet.
• Ange skärmriktning – Använd ett script för att låsa riktningen för din layout och skapa layouter specifikt för liggande eller stående riktning.
• Förbättrad signaturinhämtning – Visa skärmen för signaturinhämtning i både stående och liggande riktning.
• Kontroller för ljud- och videouppspelning – Spela upp videor i ett containerfält eller i helskärm.
• Aktivera pektangentbord – Lägg till ett script som styr huruvida tangentbordet ska visas i din layout eller inte.
• RTF-redigering – Välj storlek, färg och typsnitt för din text. Innehåller alternativ för fetstil, understrykningar och kursiverad text.

Läs mer på 
www.filemaker.com/se/products/filemaker-go/

De bästa nya funktionerna i FileMaker Server 14
Du får nya funktioner för att använda FileMaker-lösningar i mobilwebbläsare och hålla dig ansluten till dina data.
• Stöd för mobilwebbläsare med FileMaker WebDirect – Använd din surfplatta och upplev kraften hos FileMaker-lösningar som utformats för datorn i en mobilwebbläsare.
• Nydesignat verktygsfält i FileMaker WebDirect – Du får funktionerna som du använder mest nära till hands. Verktygsfältet i FileMaker WebDirect har finjusterats för mobila enheter, men är även användbart på datorer.
• Återanslut till servern – Om nätverksanslutningen bryts eller om servern slutar fungera kommer FileMaker Pro att återansluta automatiskt till FileMaker Server när den blir tillgänglig igen.
• Ökad säkerhet – Ange lösenordsstyrka och ställ in en lösenordsledtråd i FileMaker Server Admin Console.
• Standbyserver – Om din primära servern skulle sluta fungera kan erfarna serveradministratörer ange en rad kommandon via kommandoradsgränssnittet för att växla över till standbyservern.

Läs mer på 
www.filemaker.com/se/products/filemaker-server/

För mer information om priser och licensieringsprogram kontakta Ulf Larsson 031-723 20 25

2015-05-12T14:01:15+00:00