Premium System AB växer med sina mjukvarumoduler och tar nu nästa steg i denna utveckling.

För att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta tillväxten och snabbt öka möjligheten att rekrytera duktiga utvecklare har bolaget under juli månad valt att fusionera sig med Premium Software AB (556920-9249). Premium System AB startades 1998 och är en av Sveriges ledande FileMakerutvecklare. Man har alla år verkat som renodlade konsulter på samma FileMaker plattform som Premium Software använder.

– Anställda i båda bolagen ser mycket positivt på fusionen. Vi blir nu ett bolag med mer tyngd vad gäller utvecklingsresurser och stärker samtidigt varumärket ”Premium” som en ledande aktör i Sverige inom anpassade appar på FileMaker-plattform, säger Jan Book.  Alla anställda har också getts möjlighet att bli delägare i det fusionerade bolaget vilket har tecknats av i princip samtliga anställda.

Fusionen beräknas vara fullt genomförd i november 2017. Efter detta kommer Premium System AB vara det bolag som all verksamhet bedrivs inom under varumärket Premium. cSalt som produktvarumärke kommer successivt att ersättas av varumärket Premium.