/, FileMaker, Premium System/Göteborg International Film Festival får helt nytt Backoffice-system

Göteborg International Film Festival får helt nytt Backoffice-system

Under sommaren 2013 drog Göteborg International Film Festival och Premium System igång arbetet med att bygga ett helt nytt och modernt administrativt system för planering, genomförande och uppföljning av Skandinaviens ledande filmfestival.  Göteborg International Film Festival är en av de största publikfestivalerna i världen och det kräver mycket noga planering och schemaläggning för att kunna genomföras smidigt. Det nya systemet byggs i FileMaker Pro och hanterar allt från register över filmer med schemaläggning över biografer, seminariebokning, gästhantering, ackreditering, CRM, artikel- och lagerhantering till projektplanering och genomförande. Systemet byggs löpande med tre seniorkonsulter som utnyttjar den senaste utvecklingstekniken som t.ex. fler-fils-lösning med gränssnitts separation, anchor-buoy relationsdiagram och CSS-uppbyggda teman. Systemet väntas sättas i drift under hösten 2013. Premium System rekommenderar varmt att ni besöker Göteborg International Film Festival!

2013-09-09T08:06:31+00:00