/, FileMaker, Premium System/Göteborgs Filmfestivals lyckade genomförande med FileMaker i grunden

Göteborgs Filmfestivals lyckade genomförande med FileMaker i grunden

Göteborgs Internationella Filmfestival 2014 är i full gång och det verkar vara ett mycket lyckat genomförande. Bakom eventet står ett erfaret team med hårt arbetande människor där hjärtat bultar för filmkultur och den vita duken. Under sommaren 2013, när förberedelserna för festivalen drog igång, ingick Göteborgs Internationella Filmfestival och Premium System ett samarbete där ett helt nytt Backoffice-system i FileMaker Pro utvecklades. Projektet har namnet GIFF Event och innehåller allt från planeringsverktyg, rapportering, omfattande CRM, utskick, ackrediteringar, visningsteknik och såklart en enorm filmdatabas. I FileMaker registreras informationen om varje visnings detaljerade schema och all runt-omkring-verksamhet. Denna data ligger sedan till grund för biljettsystem och insläpp till olika aktiviteter.
Nu när första festivalen snart är genomförd med det nya systemet ser Premium fram emot ett fortsatt samarbete med Göteborgs Internationella Filmfestival där systemet trimmas med erfarenheter från årets arbete. Premium System är stolta att samarbeta med Göteborgs Internationella Filmfestival!

2014-01-28T13:22:20+00:00