/, Premium Software/Göteborgs Spårvägar väljer Premiums projektsystem för sina trafikomläggningar

Göteborgs Spårvägar väljer Premiums projektsystem för sina trafikomläggningar

Göteborgs Spårvägar genomför på uppdrag av Västtrafik flertalet trafikomläggningsprojekt varje år. Med bakgrund av detta och att antalet projekt väntas växa kommande år har behovet av ett kvalificerat systemstöd uppkommit. Göteborgs spårvägar har beslutat att Premium Software skall implementera och supportera sitt projektsystem för detta ändamål.

Premiums Projektstöd är skapat i FileMaker som är en plattform för lösningar anpassade för små och medelstora organisationer. Systemet ersätter tidigare projektsystem i Lotus Notes.
– Vi har tidigare jobbat med FileMaker inom organisationen vilket gör att vi är vana med den relativt enkla logiken i gränsnitten, säger Per Wannefelt, Trafiksamordnare på Göteborgs spårvägar som ansvarat för projektimplementationen.
– Vår utmaning är och har varit ansvarsfördelningen internt när det är många samtidiga trafikomläggningar med många bollar i luften. Med vårt nya system tar vi ett kliv framåt för att nå en bättre överblick vid arbetsfördelningen och samtidigt underlätta kommunikationen med våra samarbetspartners, berättar Per.
Beställningar av trafikomläggningar kan nu också beställas via systemets partnerportal som är en webbplats helt integrerad med projektsystemet. Det underlättar när all information finns samlad på ett ställe.
Med Premiums Projektsystem kan trafikomläggningar planeras långt innan dom är tidsbestämda och varje projekt kan ha många olika arbetsprocesser från planering till avslutande uppföljning.
Premiums projektsystem är utvecklat i FileMaker 14 och driftas som en molntjänst. Det går att köra hela systemet från en PC såväl som från en Ipad eller Iphone.

Mer information om Premiums lösningar hittar du här.  Premium Software lösningar
Länk till och mer information om Göteborgs spårvägar  Göteborgs Spårvägar

2016-02-08T15:01:35+00:00