/, Premium System/Göteborgs Universitet och Premium skapar enkätsystem med Filemaker GO

Göteborgs Universitet och Premium skapar enkätsystem med Filemaker GO

Tillsammans med forskare på Enheten för socialmedicin (Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet) har Premium System AB utvecklat ett FileMaker och iPad-baserat frågeformulär som används vid kartläggning av kvinnors alkoholvanor (WAG). Formuläret består av fler än 1000 frågor, med hög komplexitet. Variationen på frågestruktur och svarsalternativ är stor. Svaren samlas in med hjälp av iPad och skickas vidare till server för bearbetning. En vanlig källa till fel och tidsåtgång vid undersökningar är överföring och sammanställning av svar. Ett problem man nu slipper, eftersom det sker automatiskt!

2013-09-05T11:16:46+00:00