//Halmstad & Co väljer Magnet för värvning av evenemang och möten

Halmstad & Co väljer Magnet för värvning av evenemang och möten

Halmstad & Co installerar ett nytt system för att värva evenemang och möte till Halmstad. Systemet gör det möjligt att värdera olika aktiviteter och på ett objektivt sätt avgöra vad som ger kommunen det bästa utfallet.

Ett projekt utvärderas genom jämföra parametrar som hotellbelägging, miljöparametrar och många andra faktorer. Med hjälp av en avancerad CRM lösning kan man lätt hålla kontakten med olika intressegrupper inom kommunen. Det finns en ingång för mobila enheter som gör att användarna lätt kan använda informationen när man är på rörlig fot. Systemet driftas av cSalt vilket gör det möjligt för användarna att tryggt enkelt nå databaserna oavsett var man befinner sig.

2013-09-13T11:15:46+00:00