//Helsingborg convention och eventbyrå väljer Magnet projektsystem för sina möten

Helsingborg convention och eventbyrå väljer Magnet projektsystem för sina möten

Magnet projektsystem har under åren vuxit till ett fullödigt system för att hantera projekten att värva och hantera möten i staden. Detta gäller oavsett om det är stora kongresser och evenemang eller om det är mindre möten. Ju fler möten som skall hanteras desto mer nytta med Magnet.

Frukten efter en tids arbete i Magnet är att man erhåller full kontroll över alla möten. Det kan vara prospekts som fått en Bid såväl som möten som är på gång med kommunens alla lokala värdar. Via den integrerade hotellblockbokningen och systemets partnersidor får kommunens partneranläggningar full kontroll på vad som är på gång och vad som är offererat via partnern. En publik Venuefinder finns också direkt i systemet. Ett exempel finns på http://venue.cs2.dev.premium.se/skovde/list

Redan från start använder Helsingborg convention och eventbyrå alla delar av systemet.
De mobila gränsnitten i Magnet använder också de senaste gränsnittsmallarna i FileMaker 14.

Magnet levereras som en driftad molntjänst från cSalt.

2017-05-22T11:49:26+00:00