Förståelse omsätts till din framgång

Det är mycket som kan gå fel när det gäller it-projekt. Nedan listar vi de steg som nästan alltid är med för att nå ett omtyckt slutresultat.
Här kan du också ladda ner exempelfiler som hjälper dig att ta fram ett underlag för utveckling.

• Målformulering
• Processöversikt (användarscenarion)
• Funktionsspecifikation
• Integration och säkerhet
• Prototyp och mockup
• Utveckling
• Testning
• Utbildning
• Drift & Underhåll

Vad vill din organisation uppnå med det anpassade it-stödet?

Med en bra målformulering är det lätt att stämma av att applikationen når det förväntade resultatet när arbetet väl börjar falla på plats.
Målformuleringen kan med fördel indelas i tre kategorier.
– Ditt företags mål
– Din arbetsgrupps mål
– Dina användares mål

Vill du att användarna skall uppskatta det nya it-stödet?
Vanliga fallgropar är att användarnas synpunkter missas och fångas upp alltför sent i projektet.
Att lyssna på användarna och deras önskemål leder ofta till en mer effektiv och användarvänlig upplevelse.
Slutresultatet blir en applikation som användarna kommer att uppskatta.

Premium

Processöversikten definierar vad användaren skall åstadkomma med it-stödet.
Det utgör samtidigt en problemformulering med vad som inte är löst så bra i processen idag.
Här händer det också att vi hittar tidstjuvar som it-stödet kan avlasta från användarna som är bra att ha med i formuleringen.

När det gäller problemformuleringen kan uppmaningarna nedan vara ett bra stöd:

Idag kan vivem är inblandad? ] intevilken process eller aktivitet fungerar inte? ] eftersomvad saknas? ] Det påverkar verksamhetenskunder? effektivitet? ]. Ta gärna med statistik om problemet där det är möjligt.

Exempel:
Idag kan våra administratörer på kontoret inte se status för de personer som arbetar på ute på fältet i realtid och informera kunderna om deras installation blir försenad. Det här påverkar vår verksamhet eftersom vi tar emot flera klagomål per vecka som handlar om att installationen har blivit försenad.

Att gå igenom processöversikten och problemformuleringen med berörd personal innan utvecklingen startar ger ett oftast mycket bra mottagande senare i processen.

När det finns målformulering och användarescenarion är det lätt att strukturera upp en lista på de vyer och funktioner som måste finnas.
Det brukar bli övergripande beskrivning av hur den anpassade applikationen ska fungera samt en detaljerad lista över funktioner som måste finnas.
Listan över funktioner bör innehålla information om följande delar

– Vyer, Vilka vyer behöver användarna för att lösa arbetsprocessen
– Rapporter, Vilka rapporter, utskrifter skall användarna kunna skapa
– Diagram, Vilka diagram behöver användaren
– Klienter, Vilka typer av klienter skall användas för vyerna (PC, Mac, iPhone, iPad, Webb)
– Automatisering, Vilka automatiserade dataflöden är önskade
– Integration, Vilka andra system skall data hämtas och lämnas till

Alla it-stöd behöver någon form av säkerhet.
Innan utveckling startar bör även denna typ av frågor vara besvarade.
Nedan följer de vanligaste frågorna vi brukar ställa:

– Skall applikationen lagra affärshemligheter eller känslig kunddata eller data från tredje part
– Om en användare slutar hur spärras tillgången

Säkerhetsalternativen som vi brukar diskutera här är:
– Behörighetsstruktur i systemet
– All datatrafik krypterad eller ej.
– Lokalt lagrad data i mobila enheter är krypterad vid vila.
– Applikationen självlåser sig när användare ej längre är behöriga
– Systemet skall använda extern autentisering eller internt i systemet

Åtkomsten av systemet definierar vilken tillgänglighet ni önskar för systemet och en del praktiska saker till det.

– Hur många användare skall ansluta
– Vilken nivå på tillgängligheten önskas
– Skall vi eller kunden sköta driften av systemet
– Vilken bandbredd finns för åtkomst till systemet
– Vem är systemägare hos kunden.
– Hur skall eventuella klienter administreras (PC/Mac)
– Hur skall eventuella mobila applikationerna levereras till användarna (Appstore eller nedladdningslänk)


På några få timmar tar vi fram en skiss (mockup) på hur applikationen kan komma att se ut.
Skissen innehåller normalt inga färger eller grafisk design utan fokuserar på de funktioner som skall lösas.

Genom att ta fram en prototyp kan vi tillsammans tidigt testa och diskutera funktioner och användbarheten innan vi börjar själva utvecklingen.
Detta ger en trygghet för dig som kund att vi är på rätt väg och ser att applikationen kommer att uppfylla kravbilden.
Är det många synpunkter kan flera revisioner av mockupen bli aktuell innan utvecklingen startar.
Denna del av utvecklingen har visat sig spara mycket tid och möda genom åren och sparat mycket pengar för våra kunder.

På Premium jobbar vi med agil utvecklingsmetodik vilket innebär att vi bryter ner utvecklingen i veckoprojekt (sprintar).
Vi försöker också bryta ner större systemutveckling i månadsleveranser där vi också kan lämna fast prisintervall.
Varje vecka startar vi med målbilden på vad vi skall uppnå och vilka uppgifter som måste lösas under veckan för att nå målet.
För dig som kund innebär det vanligtvis att vi veckovis levererar en uppdatering av din applikation under utveckling där vi kanske vill stämma av några frågor som dykt upp.

Det finns inga applikationer som är buggfria när dom lämnar en utvecklare.
Förutom rena buggar kan det vara funktioner eller knappar som är otydliga och behöver justering.
För att din leverans skall vara så intuitiv och felfri det nånsin går har vi följande gång innan leveransen sker.

1. Utvecklaren testar igenom det som gjorts.
2. En annan utvecklare i utvecklingsteamet tar över och testar (om inte en renodlad testare har utsetts)
3. Leverans av den nya versionen till kundens interna projektledare

När det gäller slutleveransen av en applikation finns några steg till:
– En ny slutanvändare utses för att testa funktionerna
– En extern grafisk designer ger kritik på färgval och utseende (ej funktion)


I samband med uppstarten av applikationen erbjuder vi alltid en grundutbildning med samtliga huvudanvändare.
Utbildningen kan ske på plats eller på distans via en dator.
Vi är också med löpande via det supportsystem som byggs in i alla våra lösningar. Denna onlinesupport är mycket omtyckt och ger oss en prisvärd form för supporten till er. Supportsystemet används både för frågor på funktion samt en lagring av önskemål för vidareutveckling.

Nästan samtliga kunder har idag valt att köra våra applikationer som en driftad molntjänst där alla licenser och support ingår.
Vi använder idag uteslutande Candidator som vår driftspartner. Mer information om Candidator hittar du här. http://www.candidator.se/
Naturligtvis fungerar det att köra FileMaker Server i er egen driftsmiljö. För att vår support till er skall fungera måste dock Premium ges en access till systemet.
Följande systemkrav finns för att drifta en FileMakerlösning på egen hand:

FileMaker Pro systemkrav