/, Premium System/Karolinska institutet genomför datainsamling med verktyg från Premium System

Karolinska institutet genomför datainsamling med verktyg från Premium System

Vid årsskiftet avslutades pilotstudien för HIV-prevention med iPad-enkäter från institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm som utförts av Södersjukhuset. Projektet gäller digital datainsamling vid preventionsbesök – till de medicinska STI-tester som görs vid besöket genomförs också en enkät på iPad.

Premium system har varit behjälpliga vid framtagandet av det preventionsverktyg i FileMaker GO som använts för intervjuerna.

Svaren från intervjun matas in på ipad och efter avslut skickas svaren in, synkroniseras och samlas upp på en server. Från servern sammanställer man resultatet direkt, eller skickar datan vidare till annat analysverktyg  – exempelvis SPSS. Det digitala flödet från enkät till analys ger förutom enklare hantering också färre fel.

 

 

2016-01-28T13:27:49+00:00