Idag när starka trender blåser inom IT fyllda av termer som AI, Internet of things, Augmented reality mm vill vi också flagga för ett minst lika starkt skifte vi ser med sk Low Code / No Code system.

När företag kontinuerligt behöver skruva sin affärsprocess för att behålla eller öka sin konkurrenskraft är tiden förbi då vidare anpassningar av nya systemstöd fick ta månader. En stark trend idag är därför att öka möjligheten till mer agil (lättrörlig) verksamhetsutveckling styrd av avdelningens behov. It-systemen är inte undantagna i denna trend. När t ex ny data skall hanteras för en affärsmöjlighet är förväntansbilden att detta skall vara implementerat och driftsatt bara dagar efter att beslutet togs.

När avdelningen själv kan ta kommandot och styra förändringen skapas inte bara snabb anpassning och optimering av affärsprocesserna.
Det minskar också frustrationen när man nu kan påverka den egna situationen. Detta bidrar med det till ökad arbetsglädje och engagemang som inte är helt oviktigt i en förändringsprocess. Som svar på denna efterfrågan växer idag marknaden för så kallade  ”Low Code” och ”No Code” utvecklingsverktyg.

Även om det skrivs mycket om Low code system idag är det är ett relativt nytt begrepp på gamla tankegångar och syftar till möjligheten att skapa och anpassa appar med mindre traditionell kodning. Fördelen är naturligtvis en kraftig reduktion i tidsåtgång och därmed snabb leverans av förändringarna till en lägre kostnad. Vanligt är att utvecklingen sker genom grafiskt användargränssnitt och konfiguration snarare än genom traditionell programmering. Detta öppnar för att avdelningens systemstöd kan förändras löpande av den egna organisationen eller dennes konsulter.

Exempel på Low Code plattformar är Appian, Salesforce, Caspio, FileMaker mfl.
Starka marknadskrafter från tillverkarna av dessa system lobbar nu intensivt att komma med i listor över vilka leverantörerna är och vilka fördelar som erbjuds med respektive plattform. Nedan är länkar till några översiktliga artiklar i ämnet.

På Premium jobbar vi med FileMaker som räknas till dessa Low Code plattformar. Den tillåter snabb utveckling där databas och användargränssnitt kan skapas genom grafiskt gränssnitt. På detta finns ett script-språk för att skapa automation och integration. FileMaker tillåter begrepp som kontinuerlig leverans där varje liten förändring kan ske säkert utan avbrott i verksamheten. Den systemering som görs är också automatiskt tillgänglig via olika klienter, PC, Mobila enheter och webb utan ytterligare kodning.

Idag växer vi på Premium med allt fler förfrågningar på denna typ av agila system. Verksamheter som vill göra kontinuerlig förändring letar efter systemstöd som tillåter löpande anpassning utan driftsavbrott. Förfrågningarna gäller både som stöd till den egna organisationens interna utveckling till att Premium gör all systemutveckling med FileMaker som Low Code verktyg.

Premium System i pressen angående Low code
FileMaker i pressen angående Low code
Low code landskapet i slutet av 2017