/, FileMaker, Premium System/Lyckat DevCon Scandinavia 2013

Lyckat DevCon Scandinavia 2013

Efter ett par härliga dagar i den Danska huvudstaden har Premiums FileMaker-utvecklare återvänt med ny inspiration till Göteborg. Vi är rörande överens om att det var många givande seminarier där bland annat FileMakers Platform Product Manager, Rick Kalman, and Senior Software/Usability Engineer, Andrew Paulsen, stod i centrum för frågor och gav många bra svar om hur FileMaker fungerar under huven.

Premium System stod själv för sex olika seminarier  som rörde ämnen som återanvändbar kod, modulär utvecklingsmetodik, snabbsökningsfunktioner, datamodelering,  ExecuteSQL och rekursiva custom functions.

För er som inte besökt DevCon Scandinavia tidigare kan man kort sammanfatta det som ett tillfälle för nya FileMakerutvecklare, både in-house och konsulter, att träffa erfarna utvecklare och till och med representanter från FileMaker Inc. Allt fokus ligger på att inspirera och vidareutbilda. Vi vill att man lämnar konferensen med ny kunskap och massor av inspiration att ta nästa steg.

Vi som delarrangörer är väldigt nöjda med att det var hela 100 personer som lyssnade på de två olika spåren på årets utvecklarkonferens. Vi ser redan fram emot nästa evenemang. Vi ses väl där?!

2013-10-28T11:12:42+00:00