/, FileMaker, Premium System/Mät demokrati i världen

Mät demokrati i världen

Premium System har hjälpt till att utveckla systemlösningar för ett projekt på Göteborgs Universitet. Projektet som kallas V-dem har som mål att mäta graden av demokrati i alla världens länder från på 1900 fram till idag. Med hjälp av enkäter analyseras bland annat områden som fri press, fria val och oberoende rättssystem.

Tidigare användes Excel, Word och mail för att genomföra arbetet. Ett stort antal Excelblad har ersatts en avancerad FileMaker databas. Detta har lett till en kraftig effektivisering av arbetet.

Mer information om V-dem finns på v-dem.net.

2013-11-11T10:03:54+00:00