/, Mobile Collector/Mobile inspector – apartment – mobil besiktning av lägenhet

Mobile inspector – apartment – mobil besiktning av lägenhet

cSalts populära it-stöd inom mobila besiktningar kompletteras nu av ett färdigt systemstöd för mobil besiktning av lägenhet. Applikationen har unika fördelar av att fungera offline var man än befinner sig inne i ett hus utan koppling till internet.

Besiktning av lägenheter för proffs.

I första hand är Mobile inspector ett verktyg för fastighetsägare och besiktningsmän som utför löpande in- och utflyttningsbesiktningar av lägenheter.
Besiktningar kan sparas på server och är ett ovärderligt stöd när lägenhetens skick skall jämföras mellan utflyttning och inflyttning.
Mobile inspector lägenhetsbesiktning tillser så att såväl avflyttande som nya hyresgäster får en rationell och professionell behandling för lägenhetens skick.
Efter besiktningen kommer besiktningsrapporten helt automatiskt som en PDF via den inbyggda rapportgeneratorn.

Mobil besiktning med fotodokumentation

Systemet ger inspektören alla de vanligaste felkoderna för den okulära besiktningen. Det finns även fritextrader som gör det möjligt att beskriva bristens art. Var och hur bristen ser ut går också att dokumentera med hjälp av den inbyggda iPad-kameran.
Oavsett vilken storlek och beskaffenhet det är på lägenheten kommer besiktningen att kunna utföras i enlighet med den mall som har definierats av fastighetsägaren.

 

Klicka här för mer information om Mobile inspector för lägenhetsbesiktning
2017-05-19T14:38:02+00:00