/, Personal, Premium Software/Salwéns Ingenjörsbyrå väljer mobil besiktningsapp med iPad och Mobile Inspector Pro

Salwéns Ingenjörsbyrå väljer mobil besiktningsapp med iPad och Mobile Inspector Pro

Salwéns har fått en ny mobil besiktningsapp som har implementerats under februari-mars 2017 i samarbete med Premium Software.
Salwéns Ingenjörsbyrå AB har en gedigen erfarenhet av besiktning och kontroll av konstruktioner inom området hissar och lyftdon med över 60 år i branschen. Man är ett av SWEDAC ackrediterat organ för besiktning av många olika hisstyper såsom t ex person- och varuhissar. Man är även specialiserade på mer udda lyftanorningar såsom tivolianordningar, vattenrutschbanor och mycket mer.

Systemet bygger på den mobila plattformen Mobile Inspector Pro som är ett komplett it- stöd för företag som arbetar med  besiktningar i fält.
Att införa ett digitalt systemstöd ute i fält krävde för Salwéns mycket omsorg om besiktningsmannens vardag. Miljön kan vara utomhus i ur och skur samt långt inne i dammiga hisschakt utan täckning.
Med Mobile inspector Pro har Salwéns erhållit ett komplett administrativt system för både besiktningsmän och central administration. Besiktningsmannens iPad synkas snabbt och enkelt mot ett huvudsystem i molnet. I huvudsystemet sker all administration av intyg, skyltar, fakturering mm.
Det har också varit av stor betydelse att systemets funktioner fortsatt uppfyller SWEDACs kriterier för att utföra besiktningar. Detta gäller speciellt spårbarhet och validering i allt som görs.
Den inbyggda webbportalen ger partners och kunder möjlighet att se sina objekt och besiktningar. Funktionen sparar tid och är en bra service för knutna skötselföretag och kunder.

Mer om Mobile Inspector Pro hittar du här 
Klicka här för att komma till Salwéns ingenjörsbyrå AB. 
2017-05-22T08:43:38+00:00