Claessons Trätjära väljer Premium affärssystem

Claessons Trätjära säljer trätjära och byggnadsvårdsprodukter sedan 70-talet och är ledande leverantör i Norden inom byggnadsvård och traditionellt skeppsbyggeri. I takt med att verksamheten växer har behovet av ett modernare affärssystem i molnet vuxit. Valet föll på Premium affärssystem integrerat med Fortnox.

– Det har varit viktigt för oss att kunna slipa på affärsprocesserna i Premium affärssystem utifrån våra förutsättningar, säger Staffan Classon. Bara en sådan enkel sak som att kunna påverka fältnamn och längder så att de passar vår verksamhet är det minsta man kan begära. Det är inte alla system som har erbjudit detta. Vår hantering av farligt gods, tulldeklaration, valuta och miljödeklarationer med mera skall fungera enkelt i vårt systemstöd.

 

Enkel driftsättning

Premium har bistått med importarbete utifrån befintliga backupfiler i olika format. Claessons Trätjära har kunnat testa data i nya systemet i flera iterationer innan den skarpa driftsättningen. Det har bidragit till att driftsättningen kunde ske över en helg. I samband med importarbetet har också en hel del data gåtts igenom och sånt som inte längre är relevant för verksamheten har kunnat arkiveras. I samband med driftsättningen hölls en 2 timmars utbildning på plats och sedan var man igång.

– Vi uppskattar den snabba support och hjälp vi får från Premium för att lösa våra behov. säger Carina Fernandes som varit projektledare för implementationen.

 

Kassasystem

Med Premium Affärsystem och Fortnox följer också stöd för en smidig kassahantering. Kontantfakturor genereras direkt vid kortbetalning i butik. ”Kontantfakturorna är automatiskt bokförda i Fortnox direkt till vårt bankonto, vilket är en mycket smidig process”, säger Staffan.

 

Fortnox

Före Premium Affärsystem användes ett bokföringssystem där bäst-före-datum sedan länge passerats. Det ledde till att det var svårt att upphandla bokföringstjänster externt innan Fortnox.

De flesta bokföringsbyråer besitter idag Fortnox-kompetens och därför var det enkelt att hitta extern kompetens som nu kan sköta bokföringen. Precis som för systemet i helhet har det också varit enkelt att komma igång med Fortnox. Fortnox utvecklas ständigt och i kombination med Premium Affärssystem kan vi lösa alla våra affärsprocesser, säger Staffan.

 

Kundavtal

Ett annat viktigt krav har varit att säkerställa avtalspriser för olika kunder. Med Premium ges stöd för stafflade volymer och prislistor. Det gör att man nu ett enkelt system för att säkerställa att alla kunder har rätt pris utifrån avtalade volymer. Det går också att bygga strukturer av flera artiklar i ett paket vilket underlättar orderläggning. Det går också snabbt att skicka en offert på flera artiklar som sedan smidigt kan konverteras till en order.

 

Licensmodell

Eftersom Premium Affärssystem utvecklas löpande så sker löpande uppdateringar. En uppdatering av systemet tar normalt 1-2 timmar i anspråk och kommuniceras i samråd med Claessons Trätjära. Som kund av Premium affärssystem går det att välja standardsystem eller möjligheten till ett helt skräddarsytt system.

Nyhet

20 February 2022