System för blivande segelflygare

Ett system för högtflygande planer

Tänk dig att ljudlöst sväva fram i ett segelflygplan på ett par tusen meters höjd över ett vackert landskap. Sikten är milsvid och under utbreder sig åt alla håll ett fantastiskt panorama. Det enda ljud som hörs är vindbruset mot flygplanskroppen, då och då avbrutet av korta radioanrop från andra flygplan i området. Du vet att det hänger på dig själv om du skall finna nya uppvindar så att du kan föra ditt flygplan tillbaka till startplatsen. Visst låter det fantastiskt men också att en gedigen utbildning krävs.

 

Examinering

För att få flyga ett segelflygplan måste man inneha ett certifikat. Utbildningen omfattar både teori och praktisk flygutbildning i ett tvåsitsigt segelflygplan med dubbelkommando. Redan från första skolstart får man pröva att manövrera ett segelflygplan tillsammans med en lärare. Efter ca 25 flygningar med lärare får man göra sin första ensamflygning, medan läraren håller uppsikt från marken. Efter ca 60 godkända flygningar och 15 flygtimmar - och om man fyllt 16 år - får man sitt certifikat.

 

Svenska Segelflyget

Svenska Segelflygförbundet, kallat Segelflyget i dagligt tal, är ansvarigt förbund för ca 50 flygklubbar som bedriver segelflygverksamhet i Sverige. Segelflyget svarar för support till klubbarna och dess medlemmar samt svarar även för olika uppgifter inom flygutbildning, underhåll och luftvärdighet för segelflygplan, flygsäkerhet mm. Segelflyget har även en lång tradition att utföra vissa myndighetsuppgifter åt vår nationella luftfartsmyndighet, detta gäller tex. operativ tillsyn av segelflygning i landet samt även vissa deluppdrag som teoretisk examinering, det senare en uppgift som kräver bra stödsystem.

 

Om projektet

Ökade myndighetskrav har lett till att Svenska segelflyget behövde utveckla ett digitalt förfarande för sin examinering. Under sommaren 2021 upphandlades därför ett digitalt administrativt system för examineringsprocessen. En upphandling som Square Moon fick förmånen att ta vidare till verklighet. Utvecklingen startade i november och driftsattes under december med en avslutande testperiod genomförd. Systemet låter elever och skolchefer via en webbapplikation följa elevens examinationsprocess. För att eleven skall kunna få sitt certifikat skall ett antal delprov genomföras under en provvakts överinseende. Detta sker nu helt digitalt. För att administrera Prov, Frågor och övrig administration har även ett backoffice-system skapats som ett fåtal administratörer ges tillgång till. En stor del av projektet har handlat om hur systemet kan göras så säkert som möjligt.

 

Intressant

  • Square Moon lämnade in anbud på under hälften av utvecklingstiden jämfört med andra anbudslämnare
  • Systemet byggdes helt och hållet med plattformen FileMaker för både webb och backoffice
  • Projektet estimerades till 120 timmars konsultation
  • Innan projektet påbörjades gjordes en samlad specifikation och flera långa avstämningsmöten att Square Moon förstått uppgiften och processen
  • Square Moon har levererat projektet under den planerade utvecklingstiden

 

Avslutningsvis

På Square Moon har vi fått inblick i ännu en fantastisk verksamhet. Nu fantiserar vi vidare och står uppställda bakom ett bogserflygplan, linan kopplas i, och så bogseras vi upp till en 5-600 meters höjd. Där kopplas linan ur och planet svävar vidare på egen hand! Kanske rister det till lite i flygplanet, ett tecken på att det finns uppvindar! Höjdrekordet i Sverige är 10.096 m och sattes 1986. Läs mer om Svenska Segelflyget här

Nyhet

30 December 2021