/, CS Projekt, Mobile Collector/Niklas Fehér rekryteras som säljansvarig

Niklas Fehér rekryteras som säljansvarig

Premium Software fortsätter att växa med produkter skapade på FileMakerplattform. Speciellt växer vi inom områden som projekthantering och mobil besiktning.
Vi är därför glada att hälsa Niklas Fehér välkommen som ansvarig säljare för våra produktområden.

Niklas Fehér har erfarenhet från en rad olika branscher, b.l.a inom försäljning och byggbransch. Med hans erfarenhet som användare av just liknande system är förståelsen god av vad kunderna stöter på för problem både ute och inne.

Med Niklas utbildning, byggproduktionsledare, har han med sig mycket kunskap om byggbranschen. Detta kombinerat med hans utbildning som marknadsinriktad säljare B2B, finns en djupare förståelse för hur bolag kan dra nytta av moderna it-stöd

2016-11-17T08:32:02+00:00