/, Mobile Collector/Nordic Roads väljer mobilt projektsystem för vägmålningsuppdrag 

Nordic Roads väljer mobilt projektsystem för vägmålningsuppdrag 

Nordic Roads väljer att investera i ett anpassat mobilt projektsystem främst för att hålla ordning och reda i utförandefasen av projektet och att stödja de tvingande krav som beställaren ställer. Man får även rutiner och historik för avvikelserapportering i kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nordic Roads är en växande aktör som utför vägmålningsentreprenader i Sverige. Varje vägmålningsprojekt innebär ett större åtagande med många beställningar av vägsträckor och utförda arbetsordrar. För kvalitetssäkring jobbar man även med avvikelsehantering för spårbarhet i utförandet.

Systemet stödjer även kravet på elektronisk personalliggare med förteckning över vilka som är verksamma på respektive byggarbetsplats. Detta är ett lagkrav sedan 1 januari 2016.

It-stödet har tagits fram i samarbete med Premium Software och bygger på den mobila plattformen Mobile Collector som sammankopplats med en anpassad version av CRM & Order. Driftsättning skall ske under maj 2016.

 

Klicka här för mer information om våra produkter 
Klicka här för mer information om Nordic Roads 
2016-05-03T09:02:49+00:00