//Nya FileMaker 11

Nya FileMaker 11

Nya diagram- och rapportmöjligheter
FileMaker Pro 11 innehåller ett antal dynamiska diagramtyper (stapel, linje, area eller paj) vilka gör det möjligt för användare att visualisera, utvärdera och rapportera data i en ny eller redan befintlig layout. Användare kan till exempel lägga till en flik med ett pajdiagram, och sedan följa försäljningssiffrorna per vecka, per månad, per region med mera. FileMaker-diagram kan dessutom publiceras direkt på webben med hjälp av en ny funktion för webbpublicering.

Med den nya funktionen snabbrapporter kan användare enkelt och snabbt skapa rapporter med grupperad data. Snabbrapporterna skapas i kalkylbladsliknande format med del- och totalsummor, på liknande sätt som pivot-tabeller.

Lättare att skapa och använda databaser
FileMaker Pro 11 innehåller en rad nya verktyg för ökad produktivitet och underlättar för användare att skapa och använda databaser:
• Funktionen snabbsökning gör det möjligt att på iTunes-vis söka i alla fält i en layout.
• Granskaren är en verktygspalett som låter användaren hantera alla objekt i en layout från ett och samma ställe.
• Ett objektmärke markerar scriptade fält i en layout med färgkodade ikoner
• Utöver 30 färdiga och inbyggda mallar innehåller FileMaker Pro 11 en ny mall för fakturering. Lösningen innehåller funktioner för att hålla reda på produkt- och kundinformation och användaren kan skapa, hantera och skriva ut personliga fakturor för varje order.
• En förbättrad Snabbstarts-dialog hjälper användare att skapa nya databaser, hantera favoritdatabaser och att få tillgång till hjälpresurser.
• Textmarkering för att markera nyckelord eller siffror i ett fält.

För mer erfarna databasutvecklare innehåller FileMaker Pro 11 förbättringar i hur man skapar och redigerar script, portalfiltrering som specificerar relaterade poster baserat på uträckningar, samt layoutmappar som gör det lättare att organisera layouter i mappar via drag och släpp.

Nya sätt att samarbeta
Den nya funktionen länk till ögonblicksbild ger helt nya möjligheter till samarbete. Den nya funktionen flaggar en uppsättning poster vid en viss tidpunkt, och sparar samma layout, vy och sortering. Länken till ögonblicksbilden kan sedan e-postas till andra användare av FileMaker Pro 11. Alla förändringar i filen kommer automatiskt att uppdateras i databasen. Den nya funktionen återkommande importer låter användare definiera en automatisk import från Excel, CSV eller TAB – en perfekt lösning för att säkerställa att data alltid är korrekt i en FileMaker-post.

Utöver FileMaker Pro 11 lanseras idag även nya versioner av övriga produkter i FileMaker-familjen, nämligen FileMaker Pro 11 Advanced, FileMaker Server 11 och FileMaker Server 11 Advanced.

Den nya versionen av FileMaker Pro 11 Advanced erbjuder alla funktioner i FileMaker Pro 11 plus en serie avancerade utvecklings- och anpassningsverktyg.

Några nyheter i FileMaker 11 Server är funktionen utökad statistik som ger detaljerad information om FileMaker Pro-klienter för att underlätta felsökning, samt den nya funktionen klonad säkerhetskopia som låter administratörer spara en tom version av en databas för att spara strukturer och arkitektur när de felsöker en fil. FileMaker 11 Server Advanced begränsar inte längre antalet samtidiga användare i ett nätverk och låter administratörer säkert ge access-privilegier till grupper av användare.

Pris och tillgänglighet
Engelsk version av samtliga FileMaker 11-produkter finns nu tillgängliga. Svensk version beräknas finnas tillgänglig i slutet av mars. Uppgraderingspris för FileMaker Pro 11 är cirka 2 100 kr och för FileMaker Pro 11 Advanced cirka 2 700 kr. Uppgraderingspris för FileMaker Server 11 är cirka 5 400 kr och för FileMaker 11 Server Advanced cirka 15 300 kr. Samtliga priser är exklusive moms.

Källa: www.filemaker.se

Aktuell länk: www.filemaker.se

För mer information kontakta Ulf Larsson på Premium System AB
031-7232025 eller mail: ulf.larsson@premium.se

 

2010-03-09T08:00:54+00:00