//Nya FileMaker 9 är släppt

Nya FileMaker 9 är släppt

Nya FileMaker 9-familjen har över trettio nya funktioner som underlättar databashanteringen. Såväl FileMaker Pro 9, FileMaker Pro 9 Advanced, FileMaker Server 9 och FileMaker Server 9 Advanced har förbättrats på en rad punkter.

FileMaker Pro 9
Hantera FileMakerdata

Nyhet! FileMaker Snabbstart visar den information du behöver, varje gång du startar FileMaker Pro.
Nyhet! Villkorlig formatering åskådliggör förändringar på det sätt du väljer, genom att formatera fält och objekt enligt dina önskemål.
Nyhet! Skicka länk gör det väsentligt lättare att göra den delade databasen åtkomlig för andra, genom ett epostmeddelande med en klickbar länk till din FileMakerdatabas.
Nyhet! Tillägg till PDF gör det möjligt att slå samman flera PDF-rapporter till en.
Nyhet! Uppdateringskontroll gör att du alltid har den senaste versionen.Hantera SQL-data
Nyhet! Anslut till externa SQL-datakällor för att integrera data från SQL Server, Oracle och mySQL med informationen i FileMaker.Lättare att bygga bättre databaser
Nyhet! Manusgruppering och förbättrade manusredigeringsverktyg gör att scriptandet i FileMaker är lättare och snabbare än någonsin tidigare.
Nyhet! Automatisk storleksändring gör det möjligt att anpassa objekts storlek och position efter fönsterstorleken.
Förbättrade layoutverktyg gör det enklare att skapa mer användarvänliga och kreativa layouter med automatisk storleksändring, färbättrad flikkontroll och bättre webbvisare.
Nyhet! Fler nya och förbättrade funktioner, såsom stavningskontroll på fältnivå, flera ångrasteg, förbättrade verktygsfält och fler etikettformat.

FileMaker Pro 9 Advanced
Förutom nyheterna i FileMaker Pro 9 hittar du dessa nyheter, specifika för FileMaker Pro Advanced:

Nyhet! Menyvalet för PHP Site Assistant startar PHP Site Assistant (FileMaker Server 9 krävs).
Bättre! Databasdesignrapporten har uppdaterats för att dokumentera information kring de nya funktionerna.
Bättre! Datavisaren har nu en flik för aktuellt manus, så att alla fält och variabler från aktuellt manus visas. Dessutom kan kolumnerna i datavisaren sorteras genom ett klick på kolumnrubriken.
Bättre! Med manusavlusaren har du nu möjligheten att sätta in flera brytpunkter för flera manussteg samtidigt, eller pausa manussteg. Dessutom kan du se felresultat från senaste manussteg och ställa in manus att pausa automatiskt om fel uppträder.
Nyhet! Inloggning till manusavlusaren och datavisaren gör det möjligt att logga in för att felsöka manus med begränsad behörighet.

FileMaker Server 9 och FileMaker Server 9 Advanced
De tio främsta nyheterna i FileMaker Server 9 and FileMaker Server 9 Advanced:

Nyhet! Administrationskonsollen har gjorts om från grunden och innehåller allt du behöver för att administrera servern. Den kan göras åtkomlig från samtliga datorer i nätverket.
Nyhet! Anslut till externa SQL-källor för att skapa en säker direktkoppling till Microsoft SQL Server, Oracle och MySQL*. På så sätt kan alla dela informationen. *
Nyhet! PHP Site Assistant kopplar FileMaker Pro till er webbplats med PHP.
Nyhet! E-postmeddelande kan skickas automatiskt från servern när säkerhetskopiering utförts eller fel inträffat.
Nyhet! Uppladdningsassistenten gör databasdelningen enklare än tidigare.
Nyhet! Backupassistenten gör att dina schemalagda säkerhetskopieringar körs automatiskt då du vill.
Nyhet! Grafisk vy över driftstatusen ger en lättfattlig översikt över servern och dess komponenter med trafikljussymboler.
Nyhet! Schemaläggning av manus på servern gör det möjligt att utföra uppgifter vid lämplig tidpunkt.
Nyhet! Snabb installation innebär att du installerar och konfigurerar servern på tjugo minuter eller mindre, utan hjälp av IT-avdelningen.
Nyhet! Uppdateringskontroll meddelar dig när uppdateringar finns tillgängliga.

2007-07-10T16:10:28+00:00