Den 22-23 oktober 2018 arrangerar vi en internationell utvecklarkonferens i Göteborg. Ett hundratal besökare kommer att under två dagar få ta del av föredrag och seminarier på hotell Riverton i Göteborg. FileMaker Inc. från USA kommer att berätta om FileMakers planer för framtiden. Föredragshållare från USA, Tyskland, Danmark, Holland och Sverige kommer att på olika sätt belysa tekniker och metoder i FileMaker Pro. Alla föredrag sker på engelska.

Den skandinaviska utvecklarkonferensen cirkulerar mellan Göteborg, Köpenhamn och Stockholm. Premium System delar ansvaret för konferensen med Codeo i Danmark och Atatiki i Stockholm. Den skandinaviska konferensen är en av flera andra konferenser i Europa. Under 2018 arrangeras liknande konferenser i England (engelska), Belgien (holländska), Italien (Italienska), Lichtenstein (tyska), Frankrike (franska) och Spanien (spanska).

Klicka här för mer information och anmälan

Premium System is organizing a Scandinavian developer conference in Gothenburg

On 22-23 October 2018 we will host an international development conference in Gothenburg. Hundreds of visitors will receive lectures and seminars at Riverton in Gothenburg during two days. FileMaker Inc. from the United States will inform us about FileMaker’s plans for the future. Lecturers from the United States, Germany, Denmark, the Netherlands and Sweden will highlight Techniques and Methods in FileMaker Pro. All presentations are in English.

The Scandinavian FileMaker Development Conference circulates between Gothenburg, Copenhagen and Stockholm. Premium System is responsible for the conference with Codeo in Denmark and Atatiki in Stockholm. The Scandinavian conference is one of several other conferences in Europe. During 2018, similar conferences are organized in England, Belgium (Dutch), Italy (Italian), Lichtenstein (German), France (French) and Spain (Spanish).

Click here for more information and registration