Memab har avtal med Fastighetsägarna GFR om att erbjuda samtliga medlemmar i föreningen en tjänst för energideklaration av fastigheter. För att kunna erbjuda en effektiv tjänst har Memab tillsammans med Premium System utvecklat en besiktningsapplikation för energiprestanda för fastigheter. Applikationen körs på en iPad där energiexperter kan genomföra arbetet.

Grundinformation från kunden synkroniseras ut till iPaden innan ett besök görs på plats. Alla dokument och fastighetsuppgifter sparas i iPaden och används sedan under besiktningen  av fastigheten. Energiexperten har tillgång till ritningar, energiräkningar, vatten räkningar och andra nödvändiga uppgifter för besiktningen.
 
Under en besiktning går energiexperten igenom fastighetens uppvärmningssystem och dess konstruktion. Viktiga detaljer fotograferas och uppgifter samlas in för att fastighetens energiprestanda skall kunna bedömas. Alla uppgifter skickas in digitalt till kontoret för vidare behandling så fort som det finns fungerande nät. Hela besiktningen går att genomföra offline utan att något nät finns. Detta gör det möjligt att besiktiga fastigheter som saknar fungerande kommunikation i form av 3G/4G nät. När energiexperten får tillgång till ett nät så kan alla besiktigade fastigheter skickas in till kontoret.
 
Efter avslutad besiktning gör energiexperten en analys  av fastigheten och tar fram förbättringsförslag för fastigheten. Alla uppgifter skickas in till Boverket och återkoppling sker till Fastighetsägarnas medlem.

Om Majornas Energi & Miljökonsult AB

Memabs affärsidé är att arbeta med praktisk och strategisk rådgivning främst inom energi och miljösektorn, samt ge ekonomiska och miljömässigt sunda råd till företag och privatpersoner.

Man driver också driftstatistiksystemet EUS som MEMAB övertagit från Fastighetsägarna GFR. I nära samarbete med Fastighetsägarna utför man också Energideklarationer och andra mer avancerade energiberäkningar.

Historik och framtid
Företaget grundades hösten 2004 och ombildades sommaren 2006 till aktiebolag. Under 2008 expanderade verksamheten genom ackreditering som gav MEMAB rätt att utföra energideklarationer.

Idag drivs företaget av tre delägare; Göran Löthgren, Håkan Alnebratt och Torkel Rosenberg, alla certifierade energiexperter och med en bred erfarenhet inom fastighetsbranschen, både vad gäller förvaltning, ROT-projekt och nyproduktion.

Förutom villor och flerfamiljshus har vi erfarenhet från att arbeta med sjukhus/sjukhem, växthusodlare, bilsalonger, lastbilsverkstäder, slott och kyrkor. MEMAB har även gjort revison av olika typer av driftuppföljningssystem.

Mer om Premiums Mobile Inspector hittar du här 
Klicka här för att komma till Memab